zawody nadwyżkowe
29
gru

Zawody nadwyżkowe w województwie zachodniopomorskim

Zawody nadwyżkowe to takie, na które popyt na rynku pracy jest mniejszy niż ich podaż. Oznacza to, że zapotrzebowanie na zawody nadwyżkowe jest niskie, a z pewnością nieproporcjonalne w stosunku do ilości specjalistów. Rynek jest przesycony pracownikami z pewnych branż, dlatego też może im być bardzo ciężko znaleźć pracę w danym regionie.

Dla województwa zachodniopomorskiego pozytywnym jest fakt, że liczba zawodów nadwyżkowych zmniejszyła się w odniesieniu do poprzedniego roku. Obecnie wyróżnić można grup 7 takich zawodów. Zaliczamy do nich ekonomistów, filozofów, historyków, politologów, kulturoznawców, pedagogów, socjologów, specjalistów ds. społeczno-ekonomicznych, techników hotelarstwa i specjalistów obsługi turystycznej, a także specjalistów technologii żywności i żywienia.

Zaskakujące, że zawodem nadwyżkom w prognozach na przyszły rok może okazać się zawód nauczyciela ogólnokształcącego. Wynika to z jednej strony ze zmian demograficznych, a z drugiej spowodowane jest rewolucją w systemie edukacyjnym, wynikającą z likwidacji gimnazjów. Niemniej, problem ze znalezieniem pracy będą mieć nauczyciele przedmiotów humanistycznych, gdyż nauczycieli przedmiotów ścisłych brakuje.