Zawody nadwyżkowe w województwie zachodniopomorskim

Zawody nadwyżkowe to takie, na które popyt na rynku pracy jest mniejszy niż ich podaż. Oznacza to, że zapotrzebowanie na zawody nadwyżkowe jest niskie, a z pewnością nieproporcjonalne w stosunku do ilości specjalistów. Rynek jest przesycony pracownikami z pewnych branż, dlatego też może im być bardzo ciężko znaleźć pracę w danym regionie.

Dla województwa zachodniopomorskiego pozytywnym jest fakt, że liczba zawodów nadwyżkowych zmniejszyła się w odniesieniu do poprzedniego roku. Obecnie wyróżnić można grup 7 takich zawodów. Zaliczamy do nich ekonomistów, filozofów, historyków, politologów, kulturoznawców, pedagogów, socjologów, specjalistów ds. społeczno-ekonomicznych, techników hotelarstwa i specjalistów obsługi turystycznej, a także specjalistów technologii żywności i żywienia.

Zaskakujące, że zawodem nadwyżkom w prognozach na przyszły rok może okazać się zawód nauczyciela ogólnokształcącego. Wynika to z jednej strony ze zmian demograficznych, a z drugiej spowodowane jest rewolucją w systemie edukacyjnym, wynikającą z likwidacji gimnazjów. Niemniej, problem ze znalezieniem pracy będą mieć nauczyciele przedmiotów humanistycznych, gdyż nauczycieli przedmiotów ścisłych brakuje.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *