Możliwości zatrudnienia

Rozwój gospodarczy województwa zachodniopomorskiego od setek lat związany jest z jego kluczowym położeniem w basenie Morza Bałtyckiego. W oparciu o Bałtyk, w województwie rozwinął się transport morski (zarówno towarowy jak i pasażerski), przemysł stoczniowy i turystyka. Ponadto, do najważniejszych gałęzi zachodniopomorskiego przemysłu zaliczają się także przemysł energetyczny, chemiczny, papierniczy, drzewny oraz produkcja rolno-spożywcza (w tym przemysł browarniczy i rybołówstwo). W województwie wytwarzane jest 4,5% polskiego PKB, a zachodniopomorski przemysł skupia 3,4% krajowego zatrudnienia i dostarcza 3,1% ogólnej wartości produkcji sprzedanej przemysłu.

Mimo dużego udziału przemysłu w koniunkturze gospodarczej tego regionu, większa część mieszkańców województwa zatrudniona jest w sektorze usług. W pasie nadmorskim są to głównie usługi związane z turystyką i jej rozwojem – usługi gastronomiczne i hotelowe. Jako dobry przykład funkcjonowania gospodarki opartej na turystyce i rekreacji należy podać Kołobrzeg i powiat kołobrzeski, których stopa bezrobocia wynosi zaledwie 13,8%. Ze względu na dobrą sytuację na rynku pracy to właśnie Kołobrzeg jest miejscem, do którego powinny się udać osoby, wiążące swój rozwój zawodowy z turystyką.

Osoby poszukujące zatrudnienia w branży przemysłowej jako główne cele swojej emigracji zawodowej powinny wybrać największe miasta województwa, takie jak Szczecin, Świnoujście czy Koszalin, gdzie funkcjonuje wiele zakładów produkcyjnych, których rozwój generuje nowe miejsca pracy. Główne gałęzie przemysłu skoncentrowane są w aglomeracji szczecińskiej. Szczecin to również główny ośrodek kulturowy i oświatowy województwa zachodniopomorskiego, w którym na zatrudnienie mogą liczyć osoby związane z nauką i szkolnictwem. Jako stolica województwa, miasto to jest miejscem prowadzenia wielu inwestycji krajowych i zagranicznych, co wiąże się z tworzeniem miejsc pracy zarówno dla niewykwalifikowanej siły roboczej jak i wyspecjalizowanej kadry pracowników.

Największymi przedsiębiorstwami, działającymi na terenie województwa są: Stocznia Szczecińska, Zakłady Chemiczne Police, Zespół Elektrowni Dolna Odra i producent płyt wiórowych Kronospan. Oferty pracy w województwie zachodniopomorskim znaleźć można na stronie www.praca.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *