rynek pracy w zachodniopomorskim
28
gru

Obecny rynek pracy w zachodniopomorskim

Sytuacja na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim charakteryzuje się dynamicznym rozwojem. Wpływ na to ma wzrastająca z miesiąca na miesiąc liczba wolnych miejsc pracy, co pozytywnie przyczynia się do zwiększania aktywności zawodowej mieszkańców regionu oraz w dalszej konsekwencji do gwałtownego spadku bezrobocia.

Wskaźnik bezrobocia w zachodnio-pomorskim był roku 2017 najniższy od momentu powstania województwa w 1999 roku. To ogromny sukces, wynikający w dużej mierze z zadowalającej koniunktury gospodarczej kraju. Liczba osób pracujących znacznie przekracza wartość 500 tysięcy.

Najwięcej zatrudnionych pracuje w usługach, około 65%, prawie 30% osób pracuje w budownictwie. Z kolei najmniej osób znajduje zatrudnienie w rybołówstwie, leśnictwie, rolnictwie i łowieckie – odsetek ten nie przekracza 6%. Niskie możliwości zatrudnienia w rolnictwa spowodowaną są negatywnymi skutkami restrukturyzacji po 1989 roku.

Zdecydowanie najlepszą sytuacją na rynku pracy charakteryzuje się rejon miasta Świnoujścia i okolic, nawet poza sezonem turystycznym. Warto również nadmienić fakt, że mieszkańcy zachodniopomorskiego podejmują skuteczne próby zmian profilu kształcenia, by dostosować się do wymagań i potrzeb rynku pracy – w minionym roku wzrósł odsetek osób posiadających wykształcenie zawodowe do 26%.