zachodniopomorski rynek pracy na początku 2018 roku
26
lut

Zachodniopomorski rynek pracy na początku 2018 roku

zachodniopomorski rynek pracy na początku 2018 rokuWojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie od 6 lat prowadzi regularne badania kwartalne, dotyczące zapotrzebowania pracodawców na zachodniopomorskim rynku pracy. W ten sposób prognozuje zmiany w strukturze zatrudnienia i ocenia jego kondycje.

Z badań przeprowadzonych pod koniec zeszłego roku wynika, że w pierwszym kwartale roku obecnego w województwie zachodniopomorskim uwidoczni się m.in. spadek liczby bezrobotnych. Pracodawcy deklarują większą chęć zwiększenia odsetka zatrudnionych w porównaniu z poprzednim rokiem, co bez wątpienia jest bardzo pozytywnym zjawiskiem.

Według udzielonych przez respondentów odpowiedzi, największe zapotrzebowanie na nowych pracowników będzie miało miejsce w sektorze publicznym, jak również w sektorach związanych z medycyną.

Natomiast redukcja zatrudnienia przewidywana jest w  dość dużym zakresie w branżach finansowych i ubezpieczeniowych oraz – co zaskakujące – w budownictwie, co może wskazywać za zmniejszenie inwestycji w tym zakresie. Mimo wszystko jednak, zdecydowana większość pracodawców (niemal 60% badanych) będzie chciała utrzymać zatrudnienie na dotychczasowym poziomie.