jakie znaczenie ma wykształcenie na rynku pracy
25
sty

Jakie znaczenie ma wykształcenie na rynku pracy w zachodniopomorskim?

Nie jest zaskoczeniem fakt, że osoby posiadające wykształcenie wyższe mają statystycznie większe szanse na znalezienie satysfakcjonującej pracy. Czy prawidłowość ta zostaje zachowana również w przypadku województwa zachodniopomorskiego?

Bezrobocie w tym regionie zawsze było wysokie i choć od kilku lat zauważamy duży jego spadek (przykładowo w 2017 bezrobocie zmniejszyło się aż o 16% w porównaniu z okresem analogicznym), to i tak wartość ta jest jedną z najwyższych w kraju. Obecnie wynosi 9.3% i w zeszłym roku w urzędach pracy zarejestrowano ponad 56 tysięcy osób bezrobotnych. Wśród nich odsetek osób wykształconych, posiadających dyplom studiów wyższych, wynosi 11%.

Najwięcej zarejestrowanych bezrobotnych posiada wykształcenie gimnazjalne lub niższe, a w dalszej kolejności zasadnicze zawodowe. Poziom wykształcenia ma zatem istotne znaczenie w procesie poszukiwania pracy, a jego współczynnik jakościowy odpowiada za szybkość znalezienia oferty, spełniającej oczekiwania. Co więcej, badania wykazały, że w województwie zachodniopomorskim osoby z wykształceniem wyższym są grupą, wykazującą największą aktywność zawodową.