praca w województwie zachodniopomorskim
03
kwi

Szczecinek

Powiat szczecinecki, z siedzibą w Szczecinku, podobnie jak inne regiony województwa zachodniopomorskiego cechuje się wysokim odsetkiem osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Według danych GUS z lutego 2013r. stopa bezrobocia w powiecie szczecineckim była wyższa od stopy bezrobocia w województwie i Polsce o odpowiednio 9,1% oraz 14% i wynosiła 28,4%. Wśród bezrobotnych przeważają kobiety, a także osoby długotrwale bezrobotne i osoby bez wykształcenia średniego. Osoby bezrobotne z rejonu Szczecinka aktualnych ofert pracy mogą poszukiwać w Internecie, np. na stronie Praca Szczecinek.

Gospodarka powiatu szczecineckiego opera się na dobrze rozwiniętym przemyśle drzewnym, elektrotechnicznym i przetwórstwie rolno-spożywczym, dlatego to w tych branżach gospodarki zatrudnienie znalazła duża część lokalnej społeczności. Największe szanse na znalezienie zatrudnienia w Szczecinku mają monterzy aparatury rozdzielczej i elektrycznej, projektanci wzornictwa przemysłowego, pracownicy obsługi biurowej, ratownicy wodni, sekretarki, opiekuni medyczni, robotnicy gospodarczy i ogrodnicy. Średnie miesięczne wynagrodzenie w Szczecinku i okolicach wynosi 2600 zł brutto miesięcznie.