praca w województwie zachodniopomorskim
03
kwi

Myślibórz

Myślibórz położony jest w południowo-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego, na Pojezierzu Myśliborskim i nad Jeziorem Myśliborskim. Miasto jest siedzibą powiatu myśliborskiego, zajmuje powierzchnię 15 km2, a jego populacja wynosi 11,5 tysiąca osób. Od centrum Szczecina miasto oddalone jest o 80 km.

O dość dobrym poziomie rozwoju gospodarczego miasta i okolic świadczy fakt, że poziom bezrobocia w powiecie myśliborskim w porównaniu z innymi regionami województwa zachodniopomorskiego jest dość niski. Na koniec lutego 2013r. stopa bezrobocia w powiecie myśliborskim wynosiła 18,8% i była o 0,5% niższa niż średnia stopa bezrobocia w całym województwie. Wśród bezrobotnych regionu największy odsetek stanowią osoby z takich grup zawodowych jak: sprzedawcy, szwaczki i krawcy, mechanicy, asystenci ekonomiczni, kucharze, robotnicy gospodarczy i robotnicy budowlani.

Do zawodów deficytowych w regionie, w których liczba bezrobotnych i poszukujących pracy nie zaspakaja potrzeb pracodawców, należą zawody pracownika ochrony fizycznej, kierowcy operatora wózków jezdniowych, opiekuna dziecięcego, konserwatora budynków, dekarza, kowala i sekretarki.

Aktualne oferty pracy dla mieszkańców Myśliborza publikowane są na stronie Praca Myślibórz.