praca w województwie zachodniopomorskim
03
kwi

Białogard

Białogard jest siedzibą powiatu białogardzkiego, wyróżniającego się trzecią najwyższą stopą bezrobocia w województwie zachodniopomorskim, kształtującą się na poziomie 29,8% (stan na koniec lutego 2013r.). Jak pokazują analizy Powiatowego Urzędu Pracy w lokalnej strukturze osób bezrobotnych najliczniejsze grupy stanowią przedstawiciele takich zawodów jak: robotnik gospodarczy, sprzedawca, robotnik budowlany, przetwórca ryb, robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym, murarz, robotnik drogowy, robotnik leśny, technik prac biurowy czy kucharz. Wśród bezrobotnych najwięcej kobiet występuje w zawodach sprzątaczki biurowej, szwaczki i fryzjerki. Z kolei, najwięcej publikowanych ofert pracy (Praca Białogard) skierowanych jest do robotników gospodarczych, pracowników sektora finansowego, specjalistów prac biurowych i obsługi biurowej, ankieterów i sprzedawców.

Dzięki dużemu udziałowi rolnictwa w gospodarce powiatu białogardzkiego, w mieście rozwija się przemysł rolno-spożywczy i przetwórstwo rolne.  Ponadto Białogard jest także niewielkim ośrodkiem przemysłu elektronicznego, metalowego i przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz dużym magazynem zbożowym i ośrodkiem handlowym. Na terenie tego 25-tysięcznego miasta funkcjonuje blisko 3 tysiące podmiotów gospodarczych, wśród których przeważają niewielkie przedsiębiorstwa sektora prywatnego. Co ważne, na terenie Białogardu istnieje podstrefa Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.