problemy pracodawców
31
lip

Problemy pracodawców w zachodniopomorskim

problemy pracodawcówRegion zachodniopomorski charakteryzuje się stopniowym spadkiem stopy bezrobocia i sukcesywnym zwiększaniem ilości miejsc pracy. Dla potencjalnych pracowników jest to sytuacja bliska wymarzonej, natomiast dla pracodawców niektórych branż – niekoniecznie.

Chodzi tutaj o branże, w których wymagane jest posiadanie konkretnych umiejętności zawodowych, nierzadko poświadczonych zdobyciem odpowiednich kwalifikacji.

Pracodawcy w zachodniopomorskim zmagają się przede wszystkim z brakiem niezbędnych kwalifikacji zawodowych. Taka sytuacja powiększa pulę zawodów deficytowych, która w tym roku osiągnęła liczbę 34 spośród 167 badanych. Problemem jest małe zainteresowanie zdobyciem wykształcenia w sektorze budowlanym, a także braki w umiejętnościach bądź uprawnieniach – m.in., jeżeli chodzi o kierowców ciężarowych. Często nie posiadają oni uprawnień w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.

Kłopoty zachodniopomorskich pracodawców wynikają również z nieprawidłowo dostosowanej do potrzeb rynku oferty edukacyjnej szkół zawodowych – np. mechanicy samochodowi mają zbyt małą wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii.