praca w województwie zachodniopomorskim
03
kwi

Łobez

Łobez to 10-tysięczne miasto położone w centralnej części województwa zachodniopomorskiego, nad rzeką Regą na Wysoczyźnie Łobeskiej. Miasto stanowi siedzibę powiatu łobeskiego, charakteryzującego się najwyższym odsetkiem osób bezrobotnych wśród wszystkich regionów województwa. Według danych z 30 czerwca 2009 roku powierzchnia miasta wynosiła 11,8 km2.

Jak wspomniano, sytuacja na łobeskim rynku pracy jest najmniej korzystną wśród wszystkich miast i powiatów województwa zachodniopomorskiego, co wynika z faktu, że poziom bezrobocia jest tam szczególnie wysoki. W lutym 2013r. procentowy udział osób bezrobotnych w ogóle aktywnych ekonomiczne w powiecie łobeskim wynosił 30,4% i był większy od stopy bezrobocia w województwie i Polsce o odpowiednio 11,1% i 16%.

Na terenie miasta swą działalność gospodarczą prowadzi blisko 900 podmiotów gospodarczych, wśród których przeważająca część znajduje się w rękach prywatnych. Wśród nich przeważają firmy zajmujące się handlem i naprawami, obsługą firm i nieruchomości oraz przemysłem. Najważniejszymi przedsiębiorcami i głównymi pracodawcami Łobza (Praca Łobez)są firmy:

  • „Provimi – Rolimpex” S.A. Wytwórnia Pasz,
  • Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego „Nowamyl” S. A.,
  • Zakłady Naprawcze Mechanizacji Rolnictwa S. A.,
  • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o.,
  • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.,
  • Zakład Energetyki Cieplnej PEC,
  • „Rivaal” spółka z o.o.,
  • „Drut-Pol” sp. z o.o.,
  • „BO-DE” sp. z o.o.,
  • Szczecińska Centrala Nasienna sp. z o.o.