praca w województwie zachodniopomorskim
03
kwi

Świnoujście

Świnoujście jest jednym z trzech miast na prawach powiatu województwa zachodniopomorskiego (obok Szczecina i Koszalina). Miasto położone jest w północno-zachodniej części województwa, przy granicy z Niemcami, nad rzeką Świną i Morzem Bałtyckim. Co ciekawe, Świnoujście jest jedynym miastem w Polsce położonym na 3 dużych wyspach (Uznam, Wolin i Karsibór) oraz na kilkudziesięciu małych, niezamieszkanych wysepkach. Populacja miasta liczy 41 tysięcy osób, a jego powierzchnia wynosi 197 km2, z czego 91 km2 to powierzchnia lądowa, a 106 km2 to powierzchnia wód.

Świnoujście może się pochwalić najmniejszym odsetkiem osób bezrobotnych w całym województwie zachodniopomorskim. W lutym 2013r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 1,6 tysiąca bezrobotnych, co stanowi zaledwie 11,2% ogółu aktywnych ekonomicznie. Stąd, osoby poszukujące zatrudnienia w rejonie Świnoujścia mogą liczyć na dość szybkie znalezienie pracy – Praca Świnoujście.

O dużym rozwoju gospodarcza miasta świadczy zarówno poziom bezrobocia wśród lokalnej społeczności, jak i poziom jego dochodów. Świnoujście należy bowiem do grona najbogatszych miast w Polsce, gdzie dochód samorządu na 1 mieszkańca wynosi blisko 5 tysięcy złotych. Koniunktura gospodarcza miasta związana jest z gospodarką morską (transportem i rybołówstwem), turystyką i funkcją uzdrowiskową. Miasto dzieli się na część prawobrzeżną i lewobrzeżną, przy czym część prawobrzeżna jest silnie zindustrializowana, natomiast lewobrzeżna to obszar dominacji turystyki i działalności uzdrowiskowej.