praca w województwie zachodniopomorskim
03
kwi

Kamień Pomorski

Kamień Pomorski jest siedzibą powiatu kamieńskiego, położonego w północno-zachodniej części Polski, na wyspie Wolin, Wybrzeżu Trzebiatowskim i Równinie Gryfickiej. Kamień Pomorski jest miastem uzdrowiskowym i znaną bazą turystyczną, a na jego obszarze zlokalizowany jest  port morski z basenem rybacko-żeglarskim. Według danych z 31 grudnia 2010 r. miasto liczyło 9 tysięcy mieszkańców i zajmowało powierzchnię 10,7 km2.

Ważny udział turystyki w rozwoju gospodarczym miasta oraz brak większych zakładów produkcyjnych, wynikający z przestrzegania restrykcyjnych przepisów środowiskowych, wpływają na fakt, że sytuacja na kamieńskim rynku pracy jest dość trudna. W lutym 2013r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 4,3 tysiące bezrobotnych, którzy stanowili aż 26,9% ogółu aktywnych ekonomicznie. Osoby poszukujące pracy w Kamieniu Pomorskim, Praca Kamień Pomorski, zatrudnienia mogą szukać głównie w turystyce i branżach związanych z jej rozwojem – handlem, usługami gastronomicznymi i hotelarskimi.  Miasto ma status uzdrowiska, dlatego w jego obrębie istnieje jedynie drobny przemysł związany z przetwórstwem lokalnie wyprodukowanych płodów rolnych czy przemysł budowlany. Ze względu na dużą lesistość obszaru dość ważną funkcję w koniunkturze gospodarczej powiatu kamieńskiego pełni także sektor drewno-meblarski.