praca w województwie zachodniopomorskim
02
kwi

Drawsko Pomorskie

Drawsko Pomorskie to miasto powiatowe, siedziba powiatu drawskiego, położone w centralnej części województwa zachodniopomorskiego, nad rzeką Drawą. Od centrum stolicy województwa – Szczecina, miasto oddalone jest o 100 km w kierunku zachodnim. Według danych z 1 stycznia 2009 powierzchnia miasta wynosi 22,3 km². Co ciekawe, na południu Drawska znajduje się Poligon Drawski, jeden z największych poligonów w Polsce.

Sytuację na drawskim rynku pracy określić można za mało korzystną, co wynika z dużego odsetku osób bezrobotnych i mało zróżnicowanych ofert pracy Praca Drawsko Pomorskie. Według danych statystycznych z końca lutego 2013r. stopa bezrobocia w powiecie drawskim wynosiła 25,7%.

Głównymi gałęziami drawskiej gospodarki są przemysł rolno-spożywczy, handel i usługi. Największymi przedsiębiorstwami w mieście, generującymi najwięcej miejsc pracy dla lokalnej społeczności są: Zakłady przemysłu Ziemniaczanego, Elementy Małej Architektury „Styl -Bet” Sp. J., „Meblokwen” Sp. z o.o., Drawskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., Zakłady Przemysłu Drzewnego P.U.H. ”Fach”, Przedsiębiorstwo Budowlane – Roman Orłowski. Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Drawska, najwięcej zatrudnionych jest w dziale usług (ok. 73%), a ponad połowa pracujących to kobiety.