praca w województwie zachodniopomorskim
27
paź

Dębno

W gminie Dębno, zgodnie z systemem REGON z 2006 r., prowadziło działalność 603 podmiotów gospodarczych, z czego 34 jednostek (5,6% ogółu) to podmioty sektora publicznego, a 569 jednostki (94,3%) należą do sektora prywatnego. W strukturze właścicielskiej podmiotów gospodarczych dominują osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – 642 zarejestrowanych jednostek, czyli 76,6% ogółu podmiotów w gminie. Gmina Dębno może pochwalić się ponadto dużą liczbą fundacji i stowarzyszeń – łącznie w gminie prowadzi działalność 38 organizacji tego typu, stanowiąc 6,3% ogółu podmiotów gospodarki narodowej w gminie.

Na terenie miasta istnieje też duża liczba podmiotów o charakterze handlowym i usługowym, których działalność oparta jest o świadczenie usług mieszkańcom. Struktura podstawowych branży gospodarki znajdujących się na terenie miasta przedstawia się następująco:

1) Branże przemysłowe:

  • przemysł drzewny,
  • materiałów budowlanych,
  • elektryczny,
  • odzieżowy,
  • meblarski.

2) Usługi:

  • transport,
  • budownictwo,
  • turystyka, handel,
  • inne usługi,
  • naprawa maszyn i urządzeń, praca Dębno.

Dębno to miasto w województwie zachodniopomorskim, w powiecie myśliborskim. Jest siedzibą miejsko-wiejskiej gminy Dębno. Położone jest nad rzeką Kosą i jeziorem Lipowo, na wysokości 40 m n.p.m.