praca w województwie zachodniopomorskim
26
sie

Darłowo

Darłowo położone jest na Pobrzeżu Sławińskim pomiędzy miejscowościami Wicie i Dąbki w centralnej części Pobrzeża Koszalińsko-Słupskiego. Darłowo pełni funkcję ośrodka wczasowego, kąpieliska i małego portu. Jest to miasto o wysokim nasyceniu zabytkami i rzadko spotykanym planie urbanistycznym pochodzącym ze średniowiecza. Turystyka jest tutaj jednym z ważniejszych elementów gospodarki, każdego roku generującym bardzo duże dochody.

Według stanu na koniec 2012 roku w gminie Darłowo było 1295 bezrobotnych, wśród których 51,4% stanowiły kobiety. Większość osób nie posiadała prawa do pobierania zasiłku dla osób bezrobotnych. W strukturze bezrobocia przeważają osoby długotrwale bezrobotne, osoby bez wykształcenia średniego i bez doświadczenia zawodowego. Najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowią przedstawiciele branży handlowej oraz pracownicy fizyczni.

Najmniejsze problemy ze znalezieniem zatrudnienia w Darłowie powinny mieć osoby posiadające wykształcenie wyższe i doświadczenie zawodowe, szczególnie w branży informatycznej, usług ubezpieczeniowych, branży nieruchomości oraz w handlu. Turystyka, która jest ważnym elementem gospodarki miasta również generuje nowe miejsca pracy, jednak wiele z dotychczas istniejących stanowisk zostaje zlikwidowanych, praca Darłowo.