praca w województwie zachodniopomorskim
22
sty

Chojna

Chojna to miasto położone w północno-zachodniej Polsce, w powiecie gryfińskim, nad rzeką Rurzycą. Stanowi siedzibę gminy miejsko-wiejskiej Chojna. Co ciekawe, w czasie II wojny światowej miasto było miejscem funkcjonowania filii nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Według danych Urzędu Miasta z 31 grudnia 2013 roku miasto liczyło 7344 mieszkańców. Gmina Chojna ma charakter rolniczy, a prawie połowę powierzchni zajmują użytki rolne, blisko 38% lasy i zadrzewienia, pozostałe to tereny zabudowane i wody powierzchniowe.

Na terenie gminy Chojna pod koniec 2013 roku mieszkało 1254 bezrobotnych, spośród których 52,5% stanowiły kobiety. Stopa bezrobocia wynosiła w tym czasie 13,7%. Bezrobocie dotyczy głównie osób o niskich kwalifikacjach zawodowych i osób długotrwale bezrobotnych. Niestety, mimo wielu dostępnych ofert, warunki pracy nie są korzystne – dotyczy to głównie oferowanych płac. Kobiety, choć lepiej wykształcone, mają problemy ze znalezieniem pracy głównie ze względu na sytuację rodzinną i z powodu obowiązków domowych, praca Chojna.

Obecnie w Chojnie najwięcej osób zatrudnionych jest w sektorach usługowym i przemysłowym. W sektorze przemysłowym zatrudnia się głównie mężczyzn, natomiast kobiety w usługowym, ale głównie w usługach nierynkowych.