praca w województwie zachodniopomorskim
22
sty

Województwo Zachodniopomorskie

Województwo zachodniopomorskie położone jest w północno-zachodniej części Polski, nad Morzem Bałtyckim. Jest jednym z 16 województw utworzonych w wyniku reformy administracyjnej w 1999 roku. Na tle wszystkich województw, zachodniopomorskie zajmuje 11. miejsce pod względem liczby ludności i 5. pod względem zajmowanej powierzchni. Według danych GUS z 31 grudnia 2011r. populacja województwa liczyła 1,7 miliona osób, a zajmowana powierzchnia wynosiła 22 892,5 km².

Zachodniopomorskie charakteryzuje się jedną z najwyższych stóp procentowych w Polsce, która w lutym 2013r. wynosiła 19,3%. Pod względem wysokości stopy bezrobocia województwo zachodniopomorskie ustępuje jedynie województwu warmińsko-mazurskiemu, gdzie procentowy udział osób bezrobotnych kształtuje się na poziomie 22,5%. 51% wszystkich bezrobotnych stanowią kobiety.

Ze względu na wysoki poziom bezrobocia znalezienie zatrudnienia w województwie zachodniopomorskim nie należy do najłatwiejszych. Wielu mieszkańców województwa decyduje się na poszukiwania pracy poza miejscem zamieszkania –  w większych ośrodkach miejskich województwa zachodniopomorskiego lub poza jego granicami – w Trójmieście, Poznaniu czy Warszawie.