zawody deficytowe
21
maj

Zawody deficytowe w zachodniopomorskim w 2018

zawody deficytoweZachodniopomorski rynek pracy charakteryzuje się niejednorodnością rozwoju gospodarczego. Związane jest to z dość prężnym rozwojem większych ośrodków miejskich, przy jednoczesnych problemach restrukturyzacyjnych obszarów wiejskich, wynikających w dużej mierze ze zmiany uwarunkowań politycznych lat 90. Sprawia to, że bezrobocie w województwie zachodniopomorskim waha się od 4.1% do aż 21.1%.

Lista zawodów, znajdujących się w równowadze, jest wciąż niewielka – zdecydowanie przeważają zawody nadwyżkowe i deficytowe, wskazujące na niewystarczające zbilansowanie rynku pracy pod kątem popytu i podaży. D

o zawodów deficytowych w regionie w bieżącym roku 2018 zaliczymy przede wszystkim pracowników budowlanych: cieśli, stolarzy, dekarzy, blacharzy, hydraulików, murarzy, tynkarzy, betoniarzy, zbrojarzy i monterów. Największe zapotrzebowanie na tego rodzaju pracowników występuje w okolicach Kołobrzegu.

Brakuje również elektryków, kierowców, mechaników, magazynierów i spawaczy, a także specjalistów z zakresu opieki medycznej i pomocy społecznej. Na braki kadrowe narażona jest również branża gastronomiczna.