praca w województwie zachodniopomorskim
07
sie

Nowogard

Według danych z 2012 roku na terenie Nowogardu funkcjonowało 2600 podmiotów gospodarczych, z czego 1661 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 11 spółdzielnie oraz 20 spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego. Co więcej, w istnieje jest 1 targowisko całoroczne o powierzchni 4 000 m². W tym samym roku w powiatowym urzędzie pracy zarejestrowanych było 1850 bezrobotnych mieszkańców gminy Nowogard, generujących stopę bezrobocia na poziomie 11,3%. Wśród bezrobotnych największą grupę stanowią osoby o krótkim okresie pozostawania bez pracy. Pod względem wykształcenia, najliczniejszą grupą bezrobotnych są osoby o wykształceniu gimnazjalnym i poniżej. Stanowią oni grupę około 35 % wszystkich bezrobotnych, praca Nowogard.

Najwięcej podmiotów gospodarczych miasta i gminy Nowogard działa w branży handlu hurtowego i detalicznego oraz naprawy pojazdów samochodowych. Kolejną bardzo licznie reprezentowaną gałęzią gospodarki jest budownictwo oraz przetwórstwo przemysłowe.  W tym ostatnim działa ponad 200 podmiotów gospodarczych, których liczba wpływa na poziom bezrobocia wśród osób o podstawowym wykształceniu.

W mieście znajduje się zakład produkujący stolarkę drzwiową i okienną, zakład produkcji mas bitumicznych, zakład produkcji betonów. Przy północnej granicy Nowogardu mieści się zakład produkujący dywany do wyściełania podłóg samochodowych.