Nowogard

Według danych z 2012 roku na terenie Nowogardu funkcjonowało 2600 podmiotów gospodarczych, z czego 1661 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 11 spółdzielnie oraz 20 spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego. Co więcej, w istnieje jest 1 targowisko całoroczne o powierzchni 4 000 m². W tym samym roku w powiatowym urzędzie pracy zarejestrowanych było 1850 bezrobotnych mieszkańców gminy Nowogard, generujących stopę bezrobocia na poziomie 11,3%. Wśród bezrobotnych największą grupę stanowią osoby o krótkim okresie pozostawania bez pracy. Pod względem wykształcenia, najliczniejszą grupą bezrobotnych są osoby o wykształceniu gimnazjalnym i poniżej. Stanowią oni grupę około 35 % wszystkich bezrobotnych, praca Nowogard.

Najwięcej podmiotów gospodarczych miasta i gminy Nowogard działa w branży handlu hurtowego i detalicznego oraz naprawy pojazdów samochodowych. Kolejną bardzo licznie reprezentowaną gałęzią gospodarki jest budownictwo oraz przetwórstwo przemysłowe.  W tym ostatnim działa ponad 200 podmiotów gospodarczych, których liczba wpływa na poziom bezrobocia wśród osób o podstawowym wykształceniu.

W mieście znajduje się zakład produkujący stolarkę drzwiową i okienną, zakład produkcji mas bitumicznych, zakład produkcji betonów. Przy północnej granicy Nowogardu mieści się zakład produkujący dywany do wyściełania podłóg samochodowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *