jak dostać się na staż
28
lis

Jak dostać się na staż?

jak dostać się na stażOsoby chcące odbyć staż muszą spełnić kilka wymogów formalnych, określonych przez Powiatowy Urząd Pracy, w którym dana osoba jest zarejestrowana. Zapytaliśmy o pewne szczegóły tego procesu specjalistów z zakresu rynku pracy województwa zachodniopomorskiego.

Kto może odbyć staż?

Staż może odbyć osoba bezrobotna, przed ukończeniem 30 roku życia. Co do decyzji o skierowaniu na staż – podejmuje ją starosta (czyli urząd pracy – jeśli ubiegamy się o staż w Wojewódzkim Urzędzie Pracy), po dokładnym określeniu profilu pomocy dla danej osoby bezrobotnej, a także na podstawie ustalenia indywidualnego planu działania dla danej osoby.

Jak uzyskać skierowanie na staż?

Skierowanie na staż można otrzymać na kilka sposobów. Jednym z nich jest porozumienie z pracodawcą i to on złoży stosowne dokumenty w urzędzie pracy, ze wskazaniem konkretnego kandydata. Bezrobotny może również złożyć wniosek do urzędu pracy z prośbą o skierowanie na staż. Sytuacja może być również zupełnie odwrotna – czasem to pracownik urzędu pracy znajduje dla kandydata odpowiadającą mu ofertę stażu. Czasem również bezrobotny otrzymuje bon stażowy – jeśli nie ukończył on 30 roku życia.

Bon stażowy jest gwarancją skierowania przez urząd pracy osoby bezrobotnej na staż do wskazanego pracodawcy, na okres 6 miesięcy, oczywiście o ile dany pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia tej osoby po zakończeniu stażu na okres minimum 6 miesięcy.