praca w województwie zachodniopomorskim
03
kwi

Gryfice

Gryfice położone są w północnej części województwa zachodniopomorskiego na  Pobrzeżu Szczecińskim, nad rzeką Regą. Są ważnym węzłem komunikacyjnym i ośrodkiem usługowo-handlowym tej części kraju. Gryfice są siedzibą powiatu gryfickiego, zajmują powierzchnię 12,4 km2, a ich populacja wynosi 17 tysięcy osób.

Struktura bezrobocia w powiecie gryfickim opiera się na 5,9 tysiącach osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy i stanowiących 26,8% wszystkich aktywnych zawodowo osób w regionie. Jednym ze sposobów poszukiwania zatrudnienia w Gryficach jest lektura ogłoszeń zamieszczanych na stronie Praca Gryfice, publikowanych w lokalnej prasie czy udostępnianych w PUP.

Duży odsetek osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Gryficach związany jest z rolniczo-turystycznym charakterem regionu. W mieście działają nieliczne przedsiębiorstwa rolno-spożywcze, budowlano-remontowe i zakłady przemysłowe, których łączna liczba wynosi prawie 2,5 tysiąca. W okolicach miasta znajdują się ponadto zakłady przetwórstwa drewna. Część zarejestrowanych podmiotów gospodarczych swą działalność prowadzi okresowo, jedynie w sezonie letnim co związane jest z napływem amatorów kąpieli wodnych i słonecznych.