aktywność zawodowa w województwie zachodniopomorskim
27
lis

Aktywność zawodowa w województwie zachodniopomorskim

 

Województwo zachodniopomorskie to piąty, co do wielkości,  region Polski. Niestety znajduje się on również wysoko, jeżeli chodzi o stopę bezrobocia, a dokładnie widnieje na czwartym miejscu, zaraz po województwach warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim i podkarpackim. W styczniu tego roku bezrobocie wyniosło w tym regionie 11.5% i było o 0.5% wyższe niż pod koniec ubiegłego roku.

Mimo wszystko w szerszej perspektywie, wyłączając niewielkie wahania w krótkich odstępach czasowych, stopa bezrobocia z roku na rok sukcesywnie maleje. Nawet mimo tego, że współczynnik ludności aktywnej zawodowo także charakteryzuje się niestałymi tendencjami spadków i wzrostów. W II kwartale 2017 roku, w porównaniu do początku roku, odnotowano wzrost liczby mężczyzn aktywnych zawodowo o 2.3%, a także spadek liczby kobiet aktywnych zawodowo o 0.9%.

Aktywność zawodowa wyraźnie zmniejszyła się na wsi (3.6%), natomiast w miastach można było zaobserwować jej wzrost o 2.6%. Współczynnik bierności zawodowej zaś obniżył się w przypadku mężczyzn aż o 3.5%, natomiast w odniesieniu do kobiet znów wzrósł – o 0.8%.