praca w województwie zachodniopomorskim
03
kwi

Wałcz

Wałcz jest ósmym co do liczby ludności miastem województwa zachodniopomorskiego, położonym w jego południowo-wschodniej części, nad jeziorami Raduń i Zamkowym oraz rzeką Żydówką. Wałcz jest ważnym ośrodkiem administracyjnym, kulturowym i przemysłowym północno-zachodniej części Polski. Według danych GUS z grudnia 2009 roku miasto zamieszkałe było przez 26 tysięcy osób i zajmowało powierzchnię 37 km2.

Sytuację na wałeckim rynku pracy można uznać za przeciętną, ponieważ podobnie jak w przypadku większości powiatów województwa zachodniopomorskiego, powiat wałecki cechuje się dość wysokim odsetkiem osób bezrobotnych. W lutym 2013r. stopa bezrobocia w tym regionie wynosiła 21,4%, co stawia ten region mniej więcej na środkowej pozycji pośród wszystkich zachodniopomorskich powiatów. Wśród ofert pracy dla mieszkańców Wałcza (Praca Wałcz) przeważają oferty skierowane do pracowników przy pracach prostych w przemyśle, pracowników gospodarczych, techników prac biurowych, robotników budowlanych, techników administracji i pakowaczy, a także dla pracowników sektora finansowego i ubezpieczeniowego. Wiele miejsc pracy generują też lokalne zakłady produkujące części rowerowe, syropy i soki zagęszczane oraz preparaty biologiczne dla rolnictwa i leśnictwa.