praca w województwie zachodniopomorskim
03
kwi

Pyrzyce

Niewielki poziom rozwoju gospodarczego Pyrzyc i okolicznych terenów wpływa na strukturę zatrudnienia lokalnej społeczności, która obecnie nie przedstawia się bardzo korzystnie. Na 100 aktywnych ekonomicznie osób w regionie, aż 29,6% to osoby bezrobotne (dane na koniec lutego 2013r.). Ponad połowę bezrobotnych stanowią kobiety.

Wśród podmiotów gospodarczych działających na terenie Pyrzyc i generujących miejsca pracy dla lokalnej społeczności przeważają firmy zajmujące się handlem i usługami nieprodukcyjnymi, natomiast niewielki procentowy udział stanowi budownictwo i przemysł. Najwięcej miejsc pracy oferują usługi nierynkowe, przemysł, budownictwo i usługi rynkowe Praca Pyrzyce. Co więcej, duża część lokalnych przedsiębiorstw bazuje na rynku szczecińskim. Największymi zakładami pracy na pyrzyckim rynku pracy są:

  • Producent elementów grzejnych Backer OBR zatrudniający ponad 800 osób,
  • Szpital Powiatowy (zatrudniający ponad 200 osób),
  • „Prignitz” Meble Pomorskie w Lipianach (ok. 130 pracowników),
  • Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne (130 pracowników),
  • Producent drewnianej galanterii ogrodowej „Krężel” Sp. z o.o. (110 pracowników),
  • Gimnazjum Pyrzyce (80 pracowników),
  • Fabryka Armatur S.A. Lipiany (80 pracowników),
  • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska (80 pracowników),
  • Starostwo Powiatowe w Pyrzycach (60 pracowników).