Szczecin

Szczecin to miasto na prawach powiatu położone w zachodniej części województwa zachodniopomorskiego, stanowiące główny ośrodek administracyjny, kulturowy, oświatowy i gospodarczy tej części Polski. O ważnej funkcji miasta świadczy fakt, że jest on stolicą województwa, zapewniającą wiele miejsc pracy nie tylko dla Szczecinian ale i mieszkańców innych regionów zachodniopomorskiego. Szczecin jest …

Wałcz

Wałcz jest ósmym co do liczby ludności miastem województwa zachodniopomorskiego, położonym w jego południowo-wschodniej części, nad jeziorami Raduń i Zamkowym oraz rzeką Żydówką. Wałcz jest ważnym ośrodkiem administracyjnym, kulturowym i przemysłowym północno-zachodniej części Polski. Według danych GUS z grudnia 2009 roku miasto zamieszkałe było przez 26 tysięcy osób i zajmowało …

Goleniów

Powiat goleniowski znajduje się w grupie regionów województwa zachodniopomorskiego charakteryzujących się niższą stopą bezrobocia niż całe województwo. Według danych z lutego 2013r. procentowy udział osób bezrobotnych w ogóle osób aktywnych ekonomicznie wynosi 17,2% czyli o 2,1% mniej niż średnia w województwie. Jak pokazują analizy PUP, największe bezrobocie występuje wśród sprzedawców, …

Koszalin

Koszalin stanowi miasto na prawach powiatu oraz siedzibę powiatu koszalińskiego. Jak można się spodziewać, poziom bezrobocia w mieście Koszalin jest dużo niższy niż w całym powiecie koszalińskim, a różnica ta sięga 17%. W lutym 2013r. procentowy udział osób bezrobotnych w Koszalinie był niższy zarówno od stopy bezrobocia  w województwie, jak …

Pyrzyce

Niewielki poziom rozwoju gospodarczego Pyrzyc i okolicznych terenów wpływa na strukturę zatrudnienia lokalnej społeczności, która obecnie nie przedstawia się bardzo korzystnie. Na 100 aktywnych ekonomicznie osób w regionie, aż 29,6% to osoby bezrobotne (dane na koniec lutego 2013r.). Ponad połowę bezrobotnych stanowią kobiety. Wśród podmiotów gospodarczych działających na terenie Pyrzyc …

Gryfino

Gryfino położone jest 25 km na południe od centrum Szczecina, nad Odrą Wschodnią na Równinie Wełtyńskiej. Od granicy z Niemcami miasto oddzielone jest pasem Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry.  Gryfino jest siedzibą powiatu gryfińskiego, zajmuje powierzchnię 9,5 km2, a jego populacja wynosi 21,7 tysiąca osób (według danych z 31 marca …

Świnoujście

Świnoujście jest jednym z trzech miast na prawach powiatu województwa zachodniopomorskiego (obok Szczecina i Koszalina). Miasto położone jest w północno-zachodniej części województwa, przy granicy z Niemcami, nad rzeką Świną i Morzem Bałtyckim. Co ciekawe, Świnoujście jest jedynym miastem w Polsce położonym na 3 dużych wyspach (Uznam, Wolin i Karsibór) oraz …

Łobez

Łobez to 10-tysięczne miasto położone w centralnej części województwa zachodniopomorskiego, nad rzeką Regą na Wysoczyźnie Łobeskiej. Miasto stanowi siedzibę powiatu łobeskiego, charakteryzującego się najwyższym odsetkiem osób bezrobotnych wśród wszystkich regionów województwa. Według danych z 30 czerwca 2009 roku powierzchnia miasta wynosiła 11,8 km2. Jak wspomniano, sytuacja na łobeskim rynku pracy …

Białogard

Białogard jest siedzibą powiatu białogardzkiego, wyróżniającego się trzecią najwyższą stopą bezrobocia w województwie zachodniopomorskim, kształtującą się na poziomie 29,8% (stan na koniec lutego 2013r.). Jak pokazują analizy Powiatowego Urzędu Pracy w lokalnej strukturze osób bezrobotnych najliczniejsze grupy stanowią przedstawiciele takich zawodów jak: robotnik gospodarczy, sprzedawca, robotnik budowlany, przetwórca ryb, robotnik …

Szczecinek

Powiat szczecinecki, z siedzibą w Szczecinku, podobnie jak inne regiony województwa zachodniopomorskiego cechuje się wysokim odsetkiem osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Według danych GUS z lutego 2013r. stopa bezrobocia w powiecie szczecineckim była wyższa od stopy bezrobocia w województwie i Polsce o odpowiednio 9,1% oraz 14% i wynosiła …