Zachodniopomorski rynek pracy na początku 2018 roku

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie od 6 lat prowadzi regularne badania kwartalne, dotyczące zapotrzebowania pracodawców na zachodniopomorskim rynku pracy. W ten sposób prognozuje zmiany w strukturze zatrudnienia i ocenia jego kondycje. Z badań przeprowadzonych pod koniec zeszłego roku wynika, że w pierwszym kwartale roku obecnego w województwie zachodniopomorskim uwidoczni się …

Jakie znaczenie ma wykształcenie na rynku pracy w zachodniopomorskim?

Nie jest zaskoczeniem fakt, że osoby posiadające wykształcenie wyższe mają statystycznie większe szanse na znalezienie satysfakcjonującej pracy. Czy prawidłowość ta zostaje zachowana również w przypadku województwa zachodniopomorskiego? Bezrobocie w tym regionie zawsze było wysokie i choć od kilku lat zauważamy duży jego spadek (przykładowo w 2017 bezrobocie zmniejszyło się aż …

Zawody deficytowe w województwie zachodniopomorskim

W województwie zachodniopomorskim problemy ze znalezieniem pracowników występują aż w 33 zawodach. Największe zapotrzebowanie dotyczy fachowców i inżynierów z sektora budowlanego. Brakuje robotników budowlanych, cieśli, stolarzy budowlanych, dekarzy, blacharzy oraz monterów instalacji budowlanych. Deficyt wyraźny jest również w takich zawodach, jak: hydraulik, murarz, tynkarz, posadzkarz, technolog robót wykończeniowych, lakiernik czy …

Zawody nadwyżkowe w województwie zachodniopomorskim

Zawody nadwyżkowe to takie, na które popyt na rynku pracy jest mniejszy niż ich podaż. Oznacza to, że zapotrzebowanie na zawody nadwyżkowe jest niskie, a z pewnością nieproporcjonalne w stosunku do ilości specjalistów. Rynek jest przesycony pracownikami z pewnych branż, dlatego też może im być bardzo ciężko znaleźć pracę w …

Obecny rynek pracy w zachodniopomorskim

Sytuacja na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim charakteryzuje się dynamicznym rozwojem. Wpływ na to ma wzrastająca z miesiąca na miesiąc liczba wolnych miejsc pracy, co pozytywnie przyczynia się do zwiększania aktywności zawodowej mieszkańców regionu oraz w dalszej konsekwencji do gwałtownego spadku bezrobocia. Wskaźnik bezrobocia w zachodnio-pomorskim był roku 2017 najniższy …

Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim

Dane dotyczące bezrobocia dla województwa zachodniopomorskiego są jednymi z najlepiej rokujących. Dynamiczne zmniejszanie się wskaźnika bezrobocia pozytywnie zaskakuje i jest dowodem na znaczny wzrost aktywności zawodowej w regionie. W październiku tego roku poziom bezrobocia w zachodnio-pomorskim wyniósł 8,6%. To sensacyjna wartość, gdyż w omawianym województwie od czasów jego powstania nigdy …

Aktywność zawodowa w województwie zachodniopomorskim

  Województwo zachodniopomorskie to piąty, co do wielkości,  region Polski. Niestety znajduje się on również wysoko, jeżeli chodzi o stopę bezrobocia, a dokładnie widnieje na czwartym miejscu, zaraz po województwach warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim i podkarpackim. W styczniu tego roku bezrobocie wyniosło w tym regionie 11.5% i było o 0.5% wyższe niż …

Czaplinek

Czaplinek jest niewielkim miastem leżącym w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim w powiecie drawskim. Miasto zostało założone w 1286 roku, a prawa miejskie zdobyło już w 1290 roku. Położone jest pomiędzy jeziorami Drawsko i Czaplino, dzięki czemu stało się miejscowością turystyczną, zwłaszcza w okresie letnim. W Czaplinku znajduje się duża …

Województwo Zachodniopomorskie

Województwo zachodniopomorskie położone jest w północno-zachodniej części Polski, nad Morzem Bałtyckim. Jest jednym z 16 województw utworzonych w wyniku reformy administracyjnej w 1999 roku. Na tle wszystkich województw, zachodniopomorskie zajmuje 11. miejsce pod względem liczby ludności i 5. pod względem zajmowanej powierzchni. Według danych GUS z 31 grudnia 2011r. populacja …

Chojna

Chojna to miasto położone w północno-zachodniej Polsce, w powiecie gryfińskim, nad rzeką Rurzycą. Stanowi siedzibę gminy miejsko-wiejskiej Chojna. Co ciekawe, w czasie II wojny światowej miasto było miejscem funkcjonowania filii nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Według danych Urzędu Miasta z 31 grudnia 2013 roku miasto liczyło 7344 mieszkańców. Gmina Chojna …