Ile się zarabia w zachodniopomorskim?

Poprzedni rok był dla województwa zachodniopomorskiego rekordowy pod względem spadku wskaźnika bezrobocia. Wpływ na to miała sprzyjająca koniunktura krajowa, ale również napływ kapitału zagranicznego, między innymi z rynków skandynawskich. Miejsc pracy przybywa, wzrastają możliwości zatrudnienia i tym samym zwiększa się aktywność zawodowa mieszkańców. Mówi się nawet, że rynek pracy staje …

Dojazdy do pracy mieszkańców zachodniopomorskiego

Czy wzrost zatrudnienia w zachodniopomorskim w ostatnich miesiącach przekłada się na mobilność mieszkańców? Dane statystyczne wskazują, że niekoniecznie. Pracownicy w regionie zachodniopomorskim niechętnie dojeżdżają do pracy. W większości przypadków wolą wybrać zmianę miejsca zamieszkania niż codziennie dojazdy do innego miasta. Prawdopodobnie wpływ na to ma kalkulacja kosztów. Podróże transportem spółek …

Aktualne zapotrzebowania pracodawców w zachodniopomorskim

Jesteś młodą osobą, która dopiero stawia pierwsze kroki na rynku pracy? A może początek roku wyzwolił w Tobie potrzebę zmian i szukasz nowego miejsca zatrudnienia? Bez względu na motywację, warto zainteresować się popytem na poszczególne zawody i związanym z nim deficytem kadrowym w niektórych branżach rynku zachodniopomorskiego. Najnowsze badania wskazują …

Zachodniopomorski rynek pracy na początku 2018 roku

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie od 6 lat prowadzi regularne badania kwartalne, dotyczące zapotrzebowania pracodawców na zachodniopomorskim rynku pracy. W ten sposób prognozuje zmiany w strukturze zatrudnienia i ocenia jego kondycje. Z badań przeprowadzonych pod koniec zeszłego roku wynika, że w pierwszym kwartale roku obecnego w województwie zachodniopomorskim uwidoczni się …

Jakie znaczenie ma wykształcenie na rynku pracy w zachodniopomorskim?

Nie jest zaskoczeniem fakt, że osoby posiadające wykształcenie wyższe mają statystycznie większe szanse na znalezienie satysfakcjonującej pracy. Czy prawidłowość ta zostaje zachowana również w przypadku województwa zachodniopomorskiego? Bezrobocie w tym regionie zawsze było wysokie i choć od kilku lat zauważamy duży jego spadek (przykładowo w 2017 bezrobocie zmniejszyło się aż …

Zawody deficytowe w województwie zachodniopomorskim

W województwie zachodniopomorskim problemy ze znalezieniem pracowników występują aż w 33 zawodach. Największe zapotrzebowanie dotyczy fachowców i inżynierów z sektora budowlanego. Brakuje robotników budowlanych, cieśli, stolarzy budowlanych, dekarzy, blacharzy oraz monterów instalacji budowlanych. Deficyt wyraźny jest również w takich zawodach, jak: hydraulik, murarz, tynkarz, posadzkarz, technolog robót wykończeniowych, lakiernik czy …

Zawody nadwyżkowe w województwie zachodniopomorskim

Zawody nadwyżkowe to takie, na które popyt na rynku pracy jest mniejszy niż ich podaż. Oznacza to, że zapotrzebowanie na zawody nadwyżkowe jest niskie, a z pewnością nieproporcjonalne w stosunku do ilości specjalistów. Rynek jest przesycony pracownikami z pewnych branż, dlatego też może im być bardzo ciężko znaleźć pracę w …

Obecny rynek pracy w zachodniopomorskim

Sytuacja na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim charakteryzuje się dynamicznym rozwojem. Wpływ na to ma wzrastająca z miesiąca na miesiąc liczba wolnych miejsc pracy, co pozytywnie przyczynia się do zwiększania aktywności zawodowej mieszkańców regionu oraz w dalszej konsekwencji do gwałtownego spadku bezrobocia. Wskaźnik bezrobocia w zachodnio-pomorskim był roku 2017 najniższy …

Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim

Dane dotyczące bezrobocia dla województwa zachodniopomorskiego są jednymi z najlepiej rokujących. Dynamiczne zmniejszanie się wskaźnika bezrobocia pozytywnie zaskakuje i jest dowodem na znaczny wzrost aktywności zawodowej w regionie. W październiku tego roku poziom bezrobocia w zachodnio-pomorskim wyniósł 8,6%. To sensacyjna wartość, gdyż w omawianym województwie od czasów jego powstania nigdy …

Aktywność zawodowa w województwie zachodniopomorskim

  Województwo zachodniopomorskie to piąty, co do wielkości,  region Polski. Niestety znajduje się on również wysoko, jeżeli chodzi o stopę bezrobocia, a dokładnie widnieje na czwartym miejscu, zaraz po województwach warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim i podkarpackim. W styczniu tego roku bezrobocie wyniosło w tym regionie 11.5% i było o 0.5% wyższe niż …