praca: Wizytator

pt
Wrz

Data publikacji:

pt

Wrz

2020

Wizytator

Kuratorium Oświaty w Szczecinie
Zachodniopomorski Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Wizytator
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 69216

Warunki pracy

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 4000,00 zł brutto
Reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca w siedzibie urzędu jak i poza nią, praca przy komputerze.
Urząd nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych (brak windy, podjazdów oraz toalet przystosowanych do osób niepełnosprawnych ruchowo), urząd nie jest przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • prowadzenie ewaluacji całościowych i problemowych celem diagnozowania prawidłowości i skuteczności pracy w zakresie wymagań wobec szkół i placówek,
 • prowadzenie kontroli planowych i doraźnych w szkołach i placówkach w celu oceny zgodności stanu, warunków i podejmowania działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych z obowiązującym prawem,
 • wspomaganie dyrektorów szkół i placówek oraz monitorowanie ich działania w celu podniesienia jakości sprawowania przez nich nadzoru pedagogicznego zgodnego z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa,
 • gromadzenie i weryfikowanie danych oraz opracowywanie informacji i sprawozdań dotyczących nadzoru pedagogicznego oraz wykonywanie zadań w celu doskonalenia pełnionego przez kuratora oświaty nadzoru pedagogicznego,
 • opracowywanie dokumentacji w ramach wykonywanych zadań w celu przedstawienia jej do zaopiniowania przełożonemu i zatwierdzenia kuratorowi oświaty.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, posiadający:
 • ukończoną formę doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania, lub
 • co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub
 • co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami, lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek
 • nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej pięć lat stażu pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania,
 • znajomość przepisów prawa oświatowego,
 • umiejętność obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • zdolność pracy pod presją czasu,
 • kreatywność i komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysoka kultura osobista
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

 • śr
  Paź
  Data publikacji:
  śr
  Paź
  2020

  Pedagog

  Firma:  Herbert Feuchte Stiftungsverbund gGmbH
  Miejsce pracy:  zachodniopomorskie/

  Dwa stanowiska do obsadzenia od zaraz na dziale dziecięcym i młodzieżowym w centrum pedagogicznym w Schleiz (Niemcy)* Ukończone szkolenie w zakresie pedagogiki*, pedagogiki leczniczej*, lub równoważne kwalifikacje zawodowe Mile widziane jest już istniejące...

  Poznaj ofertę
 • śr
  Wrz
  Data publikacji:
  śr
  Wrz
  2020

  Asystent nauczyciela w szkole

  Firma:  Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie
  Miejsce pracy:  zachodniopomorskie/ Wojtaszyce

  określono we wniosku

  Poznaj ofertę