praca: Starszy specjalista

śr
Wrz

Data publikacji:

śr

Wrz

2020

Starszy specjalista

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 68339

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
-praca w siedzibie urzędu oraz w terenie
-wysiłek fizyczny,
-wyjazdy służbowe,
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- stanowisko pracy znajduje się na niskim parterze budynku, w budynku znajduje się winda, brak podjazdów, bariery architektoniczne: schody, urządzenia higieniczno – sanitarne na każdej kondygnacji,
- stanowisko pracy wyposażone jest w monitor ekranowy, komputer, drukarkę sieciową, telefon.

Zakres zadań

 • Wykonywanie prac analitycznych, pomiarów i analiz próbek środowiskowych z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury i programów komputerowych
 • Prowadzenie bieżących sprawdzań prawidłowości działania wyposażenia do pomiarów i badań, pojemności naczyń pomiarowych, przydatności materiałów pomocniczych, okresów trwałości i ilości odczynników stosowanych w Pracowni oraz zapisów zgodnie z wymaganiami systemu zarządzania jakością. Modyfikacja istniejących, opracowywanie, walidacja nowych metod badań i pomiarów
 • Przestrzeganie zasad i doskonalenia systemu zarządzania dotyczącego jakości w laboratorium zgodnie z aktualnym wydaniem normy PN-EN ISO/IEC 17025
 • Przeprowadzanie auditów wewnętrznych w Laboratorium
 • Bieżące prowadzenie zapisów z badań, kart kontrolnych, protokołów w specjalistycznym oprogramowaniu komputerowym zarządzającym pracą w Laboratorium
 • Sprawowanie nadzoru nad powierzonym wyposażeniem do badań, pomiarów i pomocniczym w zakresie przestrzegania terminów legalizacji, kalibracji, sprawdzania, konserwacji oraz prawidłowego oznakowania
 • Przygotowywanie zapotrzebowań na odczynniki, materiały pomocnicze i usługi

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe chemiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w laboratorium
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska,
 • Znajomość metod analitycznych ze szczególnym uwzględnieniem metod chromatograficznych np.: GC, LC,
 • Znajomość systemu zarządzania jakością zgodnie z aktualnym wydaniem normy PN-EN ISO /IEC 17025,
 • Umiejętność obsługi komputera oraz pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • szkolenia z metod badań oraz systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025,
 • uprawnienia audytora wewnętrznego w laboratorium,
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

 • wt
  Wrz
  Data publikacji:
  wt
  Wrz
  2020

  Specjalista

  Firma:  Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
  Miejsce pracy:  zachodniopomorskie/ Szczecin

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Na...

  Poznaj ofertę
 • sob
  Wrz
  Data publikacji:
  sob
  Wrz
  2020

  Specjalista

  Firma:  Archiwum Państwowe w Szczecinie
  Miejsce pracy:  zachodniopomorskie/ Szczecin

  Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno-biurowym, w systemie jednozmianowym ośmiogodzinnym, stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy - obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Większość czynności wykonywana jest w pozycji...

  Poznaj ofertę
 • śr
  Wrz
  Data publikacji:
  śr
  Wrz
  2020

  Specjalista

  Firma:  Urząd Morski w Szczecinie
  Miejsce pracy:  zachodniopomorskie/ Szczecin

  Warunki pracy •praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, •praca w terenie, (np. na wysokościach, w zagłębieniach, w miejscach trudno dostępnych, czynności kontrolne w terenie), •krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe •brak podjazdu, wejście...

  Poznaj ofertę
 • śr
  Wrz
  Data publikacji:
  śr
  Wrz
  2020

  Specjalista

  Firma:  Urząd Morski w Szczecinie
  Miejsce pracy:  zachodniopomorskie/ Szczecin

  Warunki pracy - praca w zespole pod presją czasu, - praca przy komputerze powyżej 4 godzin, - brak podjazdu, budynek z windami, brak odpowiednio przystosowanych toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych Zakres zadań przygotowywanie projektów opinii prawnych i...

  Poznaj ofertę
 • wt
  Wrz
  Data publikacji:
  wt
  Wrz
  2020

  Specjalista

  Firma:  Urząd Morski w Szczecinie
  Miejsce pracy:  zachodniopomorskie/ Szczecin

  Warunki pracy Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, w budynku z windami. Brak podjazdu, wejście schodami, toalety nieprzystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres zadań formułowanie wniosków dotyczących zagospodarowania przestrzennego...

  Poznaj ofertę