praca: Starszy referent

pon
Paź

Data publikacji:

pon

Paź

2020

Starszy referent

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

Starszy referent
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 69600

Warunki pracy

Praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Na stanowisku pracy użytkowany jest sprzęt biurowy taki jak: komputer, drukarka, telefon. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, praca wymagająca przemieszczania się wewnątrz budynku (pomiędzy pokojami i piętrami). Praca wymagająca kontaktu z petentami i instytucjami zewnętrznymi (przeważnie telefonicznego), innymi jednostkami organizacyjnymi Policji. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Miejsce wykonywania pracy – budynek Komendy Wojewódzkiej Policji przy ul. Bardzińskiej 1 A, stanowisko pracy usytuowane na parterze budynku, w pokoju biurowym dwuosobowym wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne. Wejście do budynku posiada schody. Wejście do budynku, sam budynek wewnątrz oraz pomieszczenia sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego:
Wynagrodzenie zasadnicze 2975,60 zł brutto + dodatek za wysługę lat

Zakres zadań

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz dopuszczeń do posiadania broni wyżej wymienionym pracownikom
 • Weryfikowanie przydzielonych akt osób posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w zakresie zachowania ciągłości opinii, aktualnych badań lekarskich i psychologicznych, odbycia okresowych szkoleń a także spełnienia warunku niekaralności
 • Bieżące wprowadzanie danych osób posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej do systemu LKP administrowanego przez Komendanta Głównego Policji oraz usuwanie i aktualizowanie tych danych
 • Wprowadzanie danych osób posiadających dopuszczenie do posiadania broni do bazy danych KSIP
 • Pełnienie dyżurów związanych z przyjęciami interesantów w Wydziale
 • Przygotowywanie danych do sprawozdań, ocen, analiz w zakresie osób posiadających wpisy na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz dopuszczeń do posiadania broni

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w organach administracji publicznej

 • Znajomość przepisów kodeksu prawa administracyjnego
 • Umiejętność obsługi komputera z programami: Microsoft Word, Microsoft Excel
 • Uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” potwierdzone dokumentem wydanym przez organy Policji lub ABW albo zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego mającego na celu uzyskanie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów ustawy o ochronie osób i mienia oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń dotyczących wymagań kwalifikacyjnych pracowników ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego
 • Znajomość przepisów ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o usługach detektywistycznych w zakresie dopuszczeń do posiadania broni oraz wymagań dla detektywów
 • Znajomość przepisów kodeksu karnego
 • Umiejętność przygotowywania pism procesowych w tym decyzji administracyjnych
 • Samodzielność, komunikatywność, dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zespole
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

 • wt
  Paź
  Data publikacji:
  wt
  Paź
  2020

  Referent

  Firma:  Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
  Miejsce pracy:  zachodniopomorskie/ Szczecin

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe. Praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie. Oświetlenie sztuczne i naturalne. Praca pod presją czasu. Kontakt z klientem....

  Poznaj ofertę
 • wt
  Paź
  Data publikacji:
  wt
  Paź
  2020

  Referent

  Firma:  Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
  Miejsce pracy:  zachodniopomorskie/ Szczecin

  Warunki pracy Stanowisko pracy wyposażone w komputer przenośny i inne urządzenia biurowe. Praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie. Oświetlenie sztuczne i naturalne. Praca pod presją czasu. Stres wynikający z kontaktów ze stronami...

  Poznaj ofertę
 • wt
  Paź
  Data publikacji:
  wt
  Paź
  2020

  Referent

  Firma:  Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
  Miejsce pracy:  zachodniopomorskie/ Szczecin

  Warunki pracy - Stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe - Praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie - Oświetlenie sztuczne i naturalne - Kontakt z klientem - Praca pod presją czasu - Stanowisko pracy...

  Poznaj ofertę
 • wt
  Paź
  Data publikacji:
  wt
  Paź
  2020

  Referent

  Firma:  Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
  Miejsce pracy:  zachodniopomorskie/ Wałcz

  Warunki pracy - Stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe - Praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie - Oświetlenie sztuczne i naturalne - Kontakt z podatnikiem - Podjazd dla osób niepełnosprawnych Zakres...

  Poznaj ofertę
 • wt
  Paź
  Data publikacji:
  wt
  Paź
  2020

  Referent

  Firma:  Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
  Miejsce pracy:  zachodniopomorskie/ Kołobrzeg

  Warunki pracy - Stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe - Praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie - Oświetlenie sztuczne i naturalne - Praca związana z obsługą klienta - Stanowisko pracy na parterze...

  Poznaj ofertę