praca: Specjalista

śr
Wrz

Data publikacji:

śr

Wrz

2020

Specjalista

Urząd Morski w Szczecinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 68693

Warunki pracy

•praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
•praca w terenie, (np. na wysokościach, w zagłębieniach, w miejscach trudno dostępnych,
czynności kontrolne w terenie),
•krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
•brak podjazdu, wejście schodami, obecność wind,
•brak odpowiednio dostosowanych toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych.


Zakres zadań

 • prowadzenie spraw zwiazanych z ustanowieniem i sprawowaniem trwałego zarządu nieruchomościami Skarbu Państwa, przygotowywanie projektów uzgodnień, opinii i stanowisk Dyrektora UMS w zakresie gospodarki nieruchomościami położonymi w obszarze pasa nadbrzeżnego, portów i przystani morskich,
 • przygotowywanie dokumentacji do zmian w księgach wieczystych,
 • przygotowywanie opinii i uzgodnień Dyrektora UMS w zakresie obrotu nieruchomościami w pasie nadbrzeżnym, portach i przystaniach morskich,
 • reprezentowanie Dyrektora UMS w sprawach o ustalenie granic nieruchomości w pasie nadbrzeżnym, portach i przystaniach morskich,
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z realizacją ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • przygotowywanie projektów, opinii i uzgodnień aktów prawa krajowego i miejscowego (rozporządzenia ministra właściwego ds. gospodarki morskiej i zarządzenia Dyrektora UMS) w zakresie gospodarki nieruchomościami,
 • współpraca z innymi stanowiskami w Zespole GPG II w zakresie kontroli wykonywanych zadań, uczestniczenie w pracach pomiarowych wykonywanych na rzecz hydrografii, ochrony wybrzeża, administracji, energetyki, portów i inwestycji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe geodezyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia w zawodzie geodety
 • uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii: zakres 1 – geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, zakres 2 – rozgraniczenia i podziały nieruchomości oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych,
 • znajomość przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • znajomość obsługi komputera i oprogramowania geodezyjnego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość zasad organizacji pracy w administracji
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

 • wt
  Wrz
  Data publikacji:
  wt
  Wrz
  2020

  Specjalista

  Firma:  Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
  Miejsce pracy:  zachodniopomorskie/ Szczecin

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Na...

  Poznaj ofertę
 • sob
  Wrz
  Data publikacji:
  sob
  Wrz
  2020

  Specjalista

  Firma:  Archiwum Państwowe w Szczecinie
  Miejsce pracy:  zachodniopomorskie/ Szczecin

  Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno-biurowym, w systemie jednozmianowym ośmiogodzinnym, stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy - obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Większość czynności wykonywana jest w pozycji...

  Poznaj ofertę
 • śr
  Wrz
  Data publikacji:
  śr
  Wrz
  2020

  Specjalista

  Firma:  Urząd Morski w Szczecinie
  Miejsce pracy:  zachodniopomorskie/ Szczecin

  Warunki pracy - praca w zespole pod presją czasu, - praca przy komputerze powyżej 4 godzin, - brak podjazdu, budynek z windami, brak odpowiednio przystosowanych toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych Zakres zadań przygotowywanie projektów opinii prawnych i...

  Poznaj ofertę
 • wt
  Wrz
  Data publikacji:
  wt
  Wrz
  2020

  Specjalista

  Firma:  Urząd Morski w Szczecinie
  Miejsce pracy:  zachodniopomorskie/ Szczecin

  Warunki pracy Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, w budynku z windami. Brak podjazdu, wejście schodami, toalety nieprzystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres zadań formułowanie wniosków dotyczących zagospodarowania przestrzennego...

  Poznaj ofertę
 • wt
  Wrz
  Data publikacji:
  wt
  Wrz
  2020

  Asystent

  Firma:  Urząd Morski w Szczecinie
  Miejsce pracy:  zachodniopomorskie/ Świnoujście

  Warunki pracy - zagrożenie korupcją, - szczególnie trudne warunki środowiskowe (przestrzenie zamknięte, pomieszczenia siłowni okrętowych etc., - zmienne warunki atmosferyczne, - wysiłek fizyczny (wejścia po trapach, drabinkach, pokonywanie wielu...

  Poznaj ofertę