praca: Specjalista

wt
Wrz

Data publikacji:

wt

Wrz

2020

Specjalista

Urząd Morski w Szczecinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 68612

Warunki pracy

Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, w budynku z windami.
Brak podjazdu, wejście schodami, toalety nieprzystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • formułowanie wniosków dotyczących zagospodarowania przestrzennego zgłaszanych, przez administracje morską w procedurach planistycznych relizowanych przez stosowne podmioty, sporządzające studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, w odniesieniu do obszaru pasa nadbrzeżnego oraz morskich portów i przystani,
 • analiza i ocena ustaleń przestrzennych zawartych w projektach studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, planów zagospodarowania przestrzennego i decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów, dotyczących terenów lądowych położonych w obszarze właściwości terytorialnej Dyrektora UMS,
 • ustalanie warunków zagospodarowania terenów położonych w obszarze terytorialnej właściwości Dyrektora UMS oraz prowadzenie procedury uzgodnień projektów decyzji dotyczących lokalizacji inwestycji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o pozwoleniu na budowę,
 • współpraca w przygotowaniu stanowisk dotyczących projektów planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej,
 • prowadzenie stałej analizy aktualności przepisów obowiązującego prawa w zakresie niezbędnym dla realizacji zadań na stanowisku,
 • sprawdzanie uwzględnienia w końcowych dokumentach planistycznych wniosków i warunków administracji morskiej zgłaszanych w procedurze opiniowania i uzgadniania tych dokumentów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne; architektura lub urbanistyka
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia związanego z architekturą lub urbanistyką lub planowaniem przestrzennym,
 • znajomość przepisów prawa w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego,
 • znajomość podstawowa procedur administracyjnych, zasad funkcjonowania organów administracji publicznej
 • znajomość obsługi komputera i korzystania z programów GIS
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość specjalistycznego oprogramowania w zakresie tworzenia baz danych przestrzennych oraz obsługi formatów graficznych
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

 • sob
  Wrz
  Data publikacji:
  sob
  Wrz
  2020

  Specjalista

  Firma:  Archiwum Państwowe w Szczecinie
  Miejsce pracy:  zachodniopomorskie/ Szczecin

  Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno-biurowym, w systemie jednozmianowym ośmiogodzinnym, stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy - obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Większość czynności wykonywana jest w pozycji...

  Poznaj ofertę
 • śr
  Wrz
  Data publikacji:
  śr
  Wrz
  2020

  Specjalista

  Firma:  Urząd Morski w Szczecinie
  Miejsce pracy:  zachodniopomorskie/ Szczecin

  Warunki pracy •praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, •praca w terenie, (np. na wysokościach, w zagłębieniach, w miejscach trudno dostępnych, czynności kontrolne w terenie), •krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe •brak podjazdu, wejście...

  Poznaj ofertę
 • śr
  Wrz
  Data publikacji:
  śr
  Wrz
  2020

  Specjalista

  Firma:  Urząd Morski w Szczecinie
  Miejsce pracy:  zachodniopomorskie/ Szczecin

  Warunki pracy - praca w zespole pod presją czasu, - praca przy komputerze powyżej 4 godzin, - brak podjazdu, budynek z windami, brak odpowiednio przystosowanych toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych Zakres zadań przygotowywanie projektów opinii prawnych i...

  Poznaj ofertę
 • wt
  Wrz
  Data publikacji:
  wt
  Wrz
  2020

  Asystent

  Firma:  Urząd Morski w Szczecinie
  Miejsce pracy:  zachodniopomorskie/ Świnoujście

  Warunki pracy - zagrożenie korupcją, - szczególnie trudne warunki środowiskowe (przestrzenie zamknięte, pomieszczenia siłowni okrętowych etc., - zmienne warunki atmosferyczne, - wysiłek fizyczny (wejścia po trapach, drabinkach, pokonywanie wielu...

  Poznaj ofertę
 • czw
  Wrz
  Data publikacji:
  czw
  Wrz
  2020

  Główny specjalista

  Firma:  Urząd Morski w Szczecinie
  Miejsce pracy:  zachodniopomorskie/ Szczecin

  Warunki pracy Praca przy komputerze powyżej 4 godzin, w budynku z windami. Brak podjazdu, wejście schodami, toalety nieprzystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres zadań Przygotowanie projektów opinii, wniosków, uzgodnień i decyzji dotyczących...

  Poznaj ofertę