praca: Specjalista

sob
Wrz

Data publikacji:

sob

Wrz

2020

Specjalista

Archiwum Państwowe w Szczecinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 68223

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno-biurowym, w systemie jednozmianowym ośmiogodzinnym, stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy - obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej - praca z dokumentami.
Praca w siedzibie urzędu przy ul. św. Wojciecha 13 w Szczecinie, możliwe wyjazdy na plac budowy nowego budynku AP przy ul. Żołnierskiej 3. Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na 1 piętrze budynku AP, budynek przy ul. św. Wojciecha 13 jest częściowo przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, nie posiada windy. Konieczność poruszania się pomiędzy kondygnacjami w budynku oraz na placu budowy. Częste kontakty z kontrahentami.
Pracownikom oferujemy: dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka), szkolenia, możliwość refundacji kosztów nauki języków obcych oraz studiów podyplomowych, pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach), dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego no bardzo korzystnych warunkach, możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, świetną lokalizację w centrum miasta.

Zakres zadań

 • Współuczestniczy w opracowywaniu dokumentacji związanej z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań w celu efektywnej, zgodnej z przepisami realizacji zamówień publicznych
 • Gospodaruje rzeczowymi składnikami majątkowymi zgodnie z przepisami z oraz wewnętrznymi procedurami i zarządzeniami w celu prawidłowej gospodarki majątkiem jednostki
 • Kontroluje wydatki pod względem merytorycznym w celu potwierdzenia zgodności z obowiązującymi przepisami/wewnętrznymi procedurami/zarządzeniami/zawartymi umowami
 • Prowadzi rejestr wniosków zakupowych i dokonuje ich realizacji
 • Prowadzi rejestr, terminarz BHP oraz organizuje szkolenia BHP
 • Prowadzi rejestr umów z dostawcami w celu dotrzymywania ich terminowości
 • Prowadzi rejestr zużycia opału oraz materiałów i rejestr pieczęci w celu prawidłowego ich rozliczenia
 • Wspomaga obsługę Kancelarii Archiwum Państwowego w Szczecinie
 • Wykonuje zadania związane z obsługą administracyjną jednostki w celu prawidłowego funkcjonowania
 • Sporządza sprawozdania, raporty i analizy na potrzeby AP w zakresie zamówień publicznych
 • Prowadzi sprawy związane z planowaną inwestycją w zakresie kontaktów i współpracy z wykonawcami na etapach projektu i budowy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne, administracja, finanse, zarządzanie, rachunkowość, prawo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku administracyjno – biurowym
 • Znajomość przepisów: Prawo Zamówień Publicznych, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa
 • Bardzo dobra obsługa komputera w zakresie pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych
 • Umiejętność redagowania pism
 • Wysoka kultura osobista
 • Komunikatywność, asertywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów: Prawo Budowlane, Ustawa o Finansach Publicznych, Ustawa o Rachunkowości
 • Znajomość zasad funkcjonowania archiwów państwowych
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym
 • Znajomość systemu Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD)
 • Posiadanie prawo jazdy kat. B
 • Przeszkolenie: kursy specjalistyczne z zakresu zamówień publicznych, prowadzenia książki obiektu
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

 • śr
  Wrz
  Data publikacji:
  śr
  Wrz
  2020

  Specjalista

  Firma:  Urząd Morski w Szczecinie
  Miejsce pracy:  zachodniopomorskie/ Szczecin

  Warunki pracy •praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, •praca w terenie, (np. na wysokościach, w zagłębieniach, w miejscach trudno dostępnych, czynności kontrolne w terenie), •krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe •brak podjazdu, wejście...

  Poznaj ofertę
 • śr
  Wrz
  Data publikacji:
  śr
  Wrz
  2020

  Specjalista

  Firma:  Urząd Morski w Szczecinie
  Miejsce pracy:  zachodniopomorskie/ Szczecin

  Warunki pracy - praca w zespole pod presją czasu, - praca przy komputerze powyżej 4 godzin, - brak podjazdu, budynek z windami, brak odpowiednio przystosowanych toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych Zakres zadań przygotowywanie projektów opinii prawnych i...

  Poznaj ofertę
 • wt
  Wrz
  Data publikacji:
  wt
  Wrz
  2020

  Specjalista

  Firma:  Urząd Morski w Szczecinie
  Miejsce pracy:  zachodniopomorskie/ Szczecin

  Warunki pracy Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, w budynku z windami. Brak podjazdu, wejście schodami, toalety nieprzystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres zadań formułowanie wniosków dotyczących zagospodarowania przestrzennego...

  Poznaj ofertę
 • wt
  Wrz
  Data publikacji:
  wt
  Wrz
  2020

  Asystent

  Firma:  Urząd Morski w Szczecinie
  Miejsce pracy:  zachodniopomorskie/ Świnoujście

  Warunki pracy - zagrożenie korupcją, - szczególnie trudne warunki środowiskowe (przestrzenie zamknięte, pomieszczenia siłowni okrętowych etc., - zmienne warunki atmosferyczne, - wysiłek fizyczny (wejścia po trapach, drabinkach, pokonywanie wielu...

  Poznaj ofertę
 • czw
  Wrz
  Data publikacji:
  czw
  Wrz
  2020

  Główny specjalista

  Firma:  Urząd Morski w Szczecinie
  Miejsce pracy:  zachodniopomorskie/ Szczecin

  Warunki pracy Praca przy komputerze powyżej 4 godzin, w budynku z windami. Brak podjazdu, wejście schodami, toalety nieprzystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres zadań Przygotowanie projektów opinii, wniosków, uzgodnień i decyzji dotyczących...

  Poznaj ofertę