praca: Regionalny Dyrektor Sieci Agencyjnej [rekrutacja online]

śr
Paź

Data publikacji:

śr

Paź

2020

Regionalny Dyrektor Sieci Agencyjnej [rekrutacja online]

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą działającą na rynku od ponad 20 lat. Od początku działalności specjalizujemy się w produktach ubezpieczeniowych i finansowych. W NAU cenimy pasję, uczciwość i zaangażowanie. Uważamy, że wspólna praca i odpowiedzialność pozwalają osiągnąć obrane cele, a odważne pomysły – zrealizować zamierzone wyniki. Dbamy o to, żeby praca w naszej organizacji przywodziła na myśl same pozytywne skojarzenia.

Regionalny Dyrektor Sieci Agencyjnej [rekrutacja online]
Miejsce pracy: Szczecin
Twoje wyzwania:
 • pozyskiwanie nowych pośredników ubezpieczeniowych (multiagencje, agenci ubezpieczeniowi),
 • zarządzanie zespołem agentów,
 • nadzór nad realizacją planów sprzedażowych na podległym terenie,
 • budowanie długotrwałych relacji z agentami i zakładami ubezpieczeń.
Kompetencje, których szukamy:
 • łatwo nawiązujesz relacje biznesowe,
 • posiadasz doświadczenie w ubezpieczeniach majątkowych,
 • zarządzałeś grupą agentów ubezpieczeniowych,
 • lubisz pracować w terenie (wymagane prawo jazdy kat. B.),
 • chcesz współpracować w oparciu o własną działalność gospodarczą (B2B),
 • min. średniego wykształcenia.

Nasza oferta:

 • wynagrodzenie składające się z podstawy 6 000 zł brutto oraz systemu premiowego (bez górnego limitu),
 • swobodę organizacji własnej pracy,
 • profesjonalne szkolenia,
 • wsparcie dedykowanego zespołu eksperckiego,
 • niezbędne narzędzia pracy – samochód, laptop, telefon,
 • zniżki do teatru, ubezpieczenie grupowe, prywatną opiekę medyczną, MultiSport.

Prosimy o zamieszczenie klauzuli:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez NAU S.A. z siedzibą w Warszawie (00-379), ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33 („NAU S.A.") moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, a niewynikających z przepisów prawa, w szczególności mojego wizerunku, w celu przeprowadzenia przez NAU S.A. obecnej rekrutacji.


Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy 


1. Administratorem Pani/Pana danych jest Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa S.A.

2. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email nau@nau.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.nau.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3. U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email iodo@nau.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

4. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:


– rekrutacji - podstawą przetwarzania danych jest niezbędność podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przez zawarciem umowy,


– ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z przeprowadzoną rekrutacją, – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń.


5. Administrator przestanie przetwarzać dane po zakończeniu rekrutacji oraz przedawnieniu roszczeń związanych z przeprowadzoną rekrutacją.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.


W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.


W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy o pracę lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.


Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.


W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.


7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji.

APLIKUJ TERAZ