praca: Operator służby kontroli ruchu statków

wt
Paź

Data publikacji:

wt

Paź

2020

Operator służby kontroli ruchu statków

Urząd Morski w Szczecinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Operator służby kontroli ruchu statków
Miejsce pracy: Świnoujście
Ogłoszenie o naborze Nr 69951

Warunki pracy

- praca w systemie równoważnym z użyciem komputera powyżej czterech godzin dziennie


- praca z użyciem radiotelefonów i radarów


- brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych


- brak przystosowania ciągów komunikacyjnych w budynku dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Utrzymanie bezpieczeństwa ruchu morskiego w obsługiwanym obszarze, za pomocą narzędzi systemu VTS oraz dostępnej informacji, świadczenie serwisu informacyjnego (Information Service) i serwisu organizacji ruchu statków (Traffic Organization Service) zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Organizacji Morskiej.
 • Rozpowszechnianie informacji nawigacyjnych i hydrologiczno-meteorologicznych, w tym ostrzeżeń zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Organizacji Morskiej.
 • Realizacja w stosunku do statków i obiektów portowych zadań regionalnego punktu kontaktowego.
 • Informowanie i uruchamianie działania służb kapitanatów portów, Inspekcji Morskiej, Straży Granicznej, innych służb VTS na trasie przepływu statku w przypadku otrzymania zgłoszenia o uchybieniach statku w zakresie bezpieczeństwa nawigacji statku, jego uchybień do wymogów wynikających z ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich oraz uchybień do właściwego przekazywania informacji o przewożonych ładunkach niebezpiecznych i zanieczyszczających.
 • Świadczenie serwisu asysty (Maritime Assistance Services) morskiej zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Organizacji Morskiej.
 • Przekazywanie służbom kapitanatów portów wszelkich informacji o ujawnionych niesprawnościach oznakowania nawigacyjnego, przeszkodach dla ruchu statków, incydentach, wypadkach, nagłych zdarzeniach i zarejestrowanych wykroczeniach przeciwko określonemu w przepisach portowych porządkowi portowemu, w celu dalszego procedowania.
 • Prowadzenie stałego nasłuchu radiowego i korespondencji radiowej zgodnie z obowiązującymi procedurami.
 • Wspomaganie przebiegu akcji ratowania życia na morzu a w innych sytuacjach awaryjnych, przeprowadzanie działań zgodnie z procedurami przypisanymi Służbie VTS oraz sporządzanie raportów do tych procedur.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o specjalności Inżynieria Ruchu Morskiego lub wyższe i dyplom morski na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym lub wyższe i kurs IALA
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • uprawnienia do obsługi urządzeń radiotelefonicznych w służbie morskiej
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • umiejętnośc podejmowania szybkich decyzji
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • operatywność
 • znajomość prawa międzynarodowego i krajowego dotyczącego uprawiania żeglugi
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne oferty

  • pt
   Paź
   Data publikacji:
   pt
   Paź
   2020

   Młodszy inspektor nadzoru nad żeglugą

   Firma:  Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
   Miejsce pracy:  zachodniopomorskie/ Szczecin

   Warunki pracy Reprezentowanie Urzędu, kontakt z petentami, praca biurze i w terenie, a także na jednostce pływającej. Możliwe wyjazdy służbowe lub rejsy służbowe. Narzędzia pracy: statek inspekcyjny, samochód służbowy, komputer, radiotelefon. Budynek...

   Poznaj ofertę