praca: Naczelnik wydziału

pon
Sty

Data publikacji:

pon

Sty

2021

Naczelnik wydziału

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie
Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału
Miejsce pracy: Lubieszyn
Ogłoszenie o naborze Nr 72763

Warunki pracy


 • budynek parterowy

 • stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym z dostępem do światła dziennego

 • praca siedząca przy komputerze w wymuszonej pozycji ciała powyżej 4 godzin dziennie

 • praca w siedzibie urzędu

 • wyjazdy służbowe

 • obsługa urzadzeń biurowych (kserokopiarka, skaner, drukarka)

 • oświetlenie naturalne i sztuczne

 • pomieszczenie higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych

 • brak specjalistycznych urzadzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

 • bariery architektoniczne: utrudnione poruszanie się po budynku (ciężkie drzwi otwierane przy pomocy czytnika kart, który umieszczony jest z boku na ścianie na wysokości ok. 1,5 m).

Zakres zadań

 • Kieruje pracą Wydziału Administracyjno-Technicznego oraz nadzoruje nad prawidłowością wykonywania pracy przez podległych pracowników w zakresie m.in. : zarządzania siecią informatyczną, siecią komputerową oraz siecią telekomunikacyjną w Inspektoracie, zarządzania lokalami oraz pomieszczeniami będącymi w dyspozycji Inspektoratu, zaopatrywania Inspektoratu w niezbędny asortyment, zapewnienia prawidłowego działania sprzętu będącego na wyposażeniu Inspektoratu, właściwej współpracy z podmiotami zajmującymi się legalizacją sprzętu, naprawami oraz przeglądami, bieżącej eksploatacji i napraw pojazdów służbowych, prowadzenia spraw związanych z ewidencją wyposażenia Inspektoratu, obrotu dokumentów, w tym współpracy z operatorami pocztowymi, realizacji zapotrzebowania na umundurowanie i inne elementy niezbędnego wyposażenia inspektorów transportu drogowego, wykonywania czynności związanych z zapewnieniem właściwych standardów wewnętrznych obrotu i archiwizacji dokumentów
 • Sporządza projekty umów zawieranych przez Wojewódzkiego Inspektora w zakresie tematyki związanej z pracą Wydziału
 • Sporządza projekty aktów wewnętrznych Wojewódzkiego Inspektora w zakresie tematyki związanej z pracą Wydziału
 • Współpracuje z pracownikami innych komórek organizacyjnych w zakresie działania Inspektoratu
 • Prowadzi Archiwum Zakładowe Inspektoratu w tym pełni funkcję koordynatora czynności kancelaryjnych
 • Pełni funkcję koordynatora czynności kancelaryjnych w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego praca w administracji publicznej
 • znajomość przepisów podatkowych oraz związanych z ubezpieczeniami pojazdów
 • znajomość przepisów związanych z funkcjonowaniem archiwum jednostki oraz archiwizacją dokumentów
 • doświadczenie w prowadzeniu zakładowego archiwum
 • znajomość obsługi systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
 • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel)
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu
 • umiejętność konstruktywnego myślenia
 • zdolność syntetyczmego formułowania wypowiedzi
 • umiejętność operatywnego działania, reagowania, rozstrzygania i podejmowania decyzji
 • umiejętność bardzo dobrej organizacji czasu pracy oraz ustalania priorytetów
 • umiejętność pracy w zespole oraz zarządzania ludźmi
 • umiejętność negocjacji
 • odpowiedzialność i rzetelność
 • systematyczność i samodzielność
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • język obcy: znajomość komunikatywna języka angielskiego lub niemieckiego
 • znajomość przepisów dot. inwentaryzacji
 • umiejętność rozliczania zużycia materiałów eksploatacyjnych
APLIKUJ TERAZ