praca: Młodszy informatyk

pt
Lis

Data publikacji:

pt

Lis

2020

Młodszy informatyk

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy informatyk
Miejsce pracy: Szczecinek
Ogłoszenie o naborze Nr 71308

Warunki pracy • Stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe
 • Praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie
 • Oświetlenie sztuczne i naturalne
 • Praca przy dystrybucji i naprawie urządzeń technicznych
 • Kontakt w klientem wewnętrznym i zewnętrznym
 • Praca w obiektach posiadających windy oraz przystosowanych do pracy osób niepełnosprawnychZakres zadań

 • Administrowanie serwerownią, siecią informatyczną, sprzętem serwerowym, stacjami roboczymi, urządzeniami aktywnymi, warstwą systemową i aplikacyjną usług informatycznych oraz świadczenie bezpośredniego wsparcia
 • Zarządzanie oprogramowaniem komputerowym, licencjami oraz infrastrukturą informatyczną, planowanie modyfikacji, rozbudowy oraz modernizowanie bazy sprzętowo – programowej
 • Projektowanie, wdrażanie oraz monitorowanie zabezpieczenia danych i systemów teleinformatycznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Umiejętność zastosowania wiedzy w zadaniach wykonywanych na stanowisku pracy
 • Umiejętności analityczne
 • Skrupulatność, dociekliwość, wnikliwość
 • Umiejętność skutecznego komunikowania się, argumentowania i motywowania
 • Asertywność i umiejętność rozwiązywania konfliktów
 • Orientacja na klienta
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Gotowość do uczenia się
 • Znajomość funkcji i struktury organów Krajowej Administracji Skarbowej
 • Znajomość uprawnień i obowiązków członka korpusu służby cywilnej
 • Brak współpracy z organami bezpieczeństwa państwa wymienionymi w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ