praca: Inspektor

śr
Wrz

Data publikacji:

śr

Wrz

2020

Inspektor

Komenda Miejska Policji w Szczecinie
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 68720

Warunki pracy

Praca wykonywana w siedzibie jednostki od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:30, przy stanowisku komputerowym poniżej połowy dobowego wymiaru czasu. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Budynek 3 kondygnacyjny, praca wykonywana w biurze na 2 piętrze.

Zakres zadań

 • Prowadzenie ewidencji sprzętu: łączności, kwaterunku, kulturalno-oświatowego, mundurowego, techniki biurowej i policyjnej, przeciwpożarowego, żywnościowego;
 • Terminowe rozliczanie rachunków i faktur dotyczących administrowania obiektem;
 • Rozliczanie z powierzonego wyposażenia i sprzętu funkcjonariuszy zwalnianych z KMP Szczecin;
 • Administrowanie obiektem, zlecanie napraw sprzętu będącego w użytkowaniu komisariatu oraz brakowanie sprzętu nienadającego się do użytku; zgłaszanie do Wydziału Administracyjno-Gospodarczego KMP niezbędnych do wykonania prac remontowych, zgłaszanie przełożonemu informacji dot. bieżących potrzeb jednostki, bieżący nadzór nad pracą sprzątaczek, konserwatora;
 • Zaopatrywanie jednostki w sprzęt, narzędzia, środki czystości i druki resortowe;
 • Prowadzenie Księgi Kontowej mandatów gotówkowych, rozliczanie środków z tytułu grzywien;
 • Ewidencja wniosków o przyznanie dopłat do wypoczynku, wypłatę równoważnika pieniężnego w zamian za przejazd PKP, rozliczanie delegacji;
 • Prowadzenie biblioteki komisariatu, list obecności pracowników Policji, ewidencja zwolnień i urlopów pracowników – wprowadzanie do systemu SWOP.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub pracy biurowej na podobnym stanowisku.
 • znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 265) - Rozdział 1-9.
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) w zakresie prowadzenia gospodarki kasowej, rozdział 2;
 • znajomość rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2002 r. w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże i przeniesienia służbowe (Dz. U. z 2002 r., Nr 191, poz. 1598 ze zm);
 • znajomość rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010 r., Nr 114, poz. 761 ze zm);
 • znajomość ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1302 ze zm.)
 • umiejętność redagowania pism.
 • umiejętność biegłej obsługi komputera
 • znajomość obsługi programu Microsoft Office Excel, Microsoft Office Power Point
 • posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” wydane przez organy Policji, ABW lub SKW albo złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne oferty

  • pon
   Wrz
   Data publikacji:
   pon
   Wrz
   2020

   Inspektor wojewódzki

   Firma:  Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
   Miejsce pracy:  zachodniopomorskie/ Szczecin

   Warunki pracy •praca o charakterze administracyjno-biurowym, w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym •stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy - obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie •stanowisko pracy znajduje się na III...

   Poznaj ofertę
  • pon
   Wrz
   Data publikacji:
   pon
   Wrz
   2020

   Starszy inspektor

   Firma:  Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
   Miejsce pracy:  zachodniopomorskie/ Koszalin

   Warunki pracy •praca o charakterze administracyjno-biurowym, w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym •stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy - obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie •stanowisko pracy znajduje się na I piętrze...

   Poznaj ofertę
  • wt
   Wrz
   Data publikacji:
   wt
   Wrz
   2020

   Starszy inspektor

   Firma:  Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
   Miejsce pracy:  zachodniopomorskie/ Szczecin

   Warunki pracy •praca w zabytkowym budynku, położonym w centrum miasta na Wałach Chrobrego, •charakter pracy: administracyjno-biurowy, w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, •stanowisko pracy usytuowane na parterze budynku, częściowo dostosowane do...

   Poznaj ofertę
  • pon
   Wrz
   Data publikacji:
   pon
   Wrz
   2020

   Starszy inspektor

   Firma:  Komenda Miejska Policji w Szczecinie
   Miejsce pracy:  zachodniopomorskie/ Szczecin

   Warunki pracy Praca wykonywana w siedzibie jednostki od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:30, przy stanowisku komputerowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Budynek 3 kondygnacyjny, praca wykonywana w biurze...

   Poznaj ofertę
  • pon
   Wrz
   Data publikacji:
   pon
   Wrz
   2020

   Inspektor

   Firma:  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Stargardzie
   Miejsce pracy:  zachodniopomorskie/ Stargard

   Warunki pracy Wykonywanie czynności administracyjno-biurowych. Praca z użyciem sprzętu biurowego (komputer powyżej 4 godzin dziennie). Nie występują szkodliwe, niebezpieczne warunki pracy. Pomieszczenia biurowe znajdują się na I i II piętrze (brak windy,...

   Poznaj ofertę