praca: Inspektor

śr
Gru

Data publikacji:

śr

Gru

2019

Inspektor

Urząd Morski w Szczecinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 57772

Warunki pracy

- praca w biurze/przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, oraz w trudnych warunkach
terenowych wymagająca pełnej sprawności fizycznej (na znakach nawigacyjnych z udziałem jednostek pływających, dalbach, pławach oraz na wysokości - nabieżniki, drabiny, podesty itd.)
- częsta praca na obiektach hydrotechnicznych i w pomieszczeniach ruchu elektrycznego
z użyciem transportu samochodowego i jednostek pływających,
- brak wind, toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Kontrola i potwierdzanie zgodności faktur z faktycznym zużyciem energii elektrycznej we wszystkich obiektach Urzędu.
 • Tworzenie banku informacji w zakresie gospodarki energetycznej niezbędnego do prowadzenia i analiz bilansów energetycznych zużycia energii elektrycznej w Urzędzie, sprawozdawczość.
 • Udział w przeglądach okresowych budynków i obiektów Urzędu - branża elektryczna.
 • Aktualizacja, korygowanie i ewidencja umów (i przypisanych do nich układów rozliczeniowych) z dostawcami energii elektrycznej celem zapewnienia rzeczywistych potrzeb energetycznych Urzędu.
 • Kontrola, rozliczanie, ustalanie ryczałtów, przygotowywanie warunków technicznych i umów z pododbiorcami energii elektrycznej z zalicznikowej sieci Urzędu.
 • Wdrażanie optymalnych rozwiązań w zakresie gospodarki elektroenergetycznej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Aktualne świadectwo kwalifikacyjne kat „.E” do 1 kV
 • Znajomość zagadnień elektroenergetycznych
 • Dobra umiejętność obsługi sprzętu komputerowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Świadectwo kwalifikacyjne kat. „D” do 1 kV
 • Znajomość zagadnień związanych z rozliczeniami energii elektrycznej
APLIKUJ TERAZ