praca: Inspektor wojewódzki

nie
Sie

Data publikacji:

nie

Sie

2020

Inspektor wojewódzki

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 67926

Warunki pracy

•praca o charakterze administracyjno-biurowym, w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym
•stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy - obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
•stanowisko pracy znajduje się na III piętrze budynku ZUW, częściowo dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda oraz urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, brak podjazdów)
•jedno oraz kilkudniowe wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub samochodem służbowym – prowadzenie kontroli w jednostkach mających siedzibę w województwie zachodniopomorskim
•warunki pracy w jednostkach kontrolowanych mogą być niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Prowadzenie kontroli zewnętrznych (planowych i doraźnych) w nadzorowanych lub podległych Wojewodzie Zachodniopomorskiemu podmiotach.
 • Prowadzenie kontroli wewnętrznych (planowych i doraźnych) w wydziałach i biurach ZUW.
 • Nadzorowanie terminowości i sposobu wykorzystania przekazanych kontrolowanym jednostkom zaleceń, wniosków i uwag zawartych w wystąpieniach pokontrolnych.
 • Opracowywanie zestawień i analiz dotyczących czynności kontrolnych oraz nadzór nad funkcjonowaniem Elektronicznej Karty Przebiegu Kontroli.
 • Podejmowanie działań na rzecz doskonalenia warsztatu kontrolera.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze kontroli
 • znajomość ustaw: o kontroli w administracji rządowej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Prawo przedsiębiorców, Kodeks postępowania administracyjnego
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego MS Office
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • samodzielność, odporność na stres
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

 • wt
  Wrz
  Data publikacji:
  wt
  Wrz
  2020

  Starszy inspektor

  Firma:  Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
  Miejsce pracy:  zachodniopomorskie/ Szczecin

  Warunki pracy •praca w zabytkowym budynku, położonym w centrum miasta na Wałach Chrobrego, •charakter pracy: administracyjno-biurowy, w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, •stanowisko pracy usytuowane na parterze budynku, częściowo dostosowane do...

  Poznaj ofertę
 • pon
  Wrz
  Data publikacji:
  pon
  Wrz
  2020

  Starszy inspektor

  Firma:  Komenda Miejska Policji w Szczecinie
  Miejsce pracy:  zachodniopomorskie/ Szczecin

  Warunki pracy Praca wykonywana w siedzibie jednostki od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:30, przy stanowisku komputerowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Budynek 3 kondygnacyjny, praca wykonywana w biurze...

  Poznaj ofertę
 • pon
  Wrz
  Data publikacji:
  pon
  Wrz
  2020

  Inspektor

  Firma:  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Stargardzie
  Miejsce pracy:  zachodniopomorskie/ Stargard

  Warunki pracy Wykonywanie czynności administracyjno-biurowych. Praca z użyciem sprzętu biurowego (komputer powyżej 4 godzin dziennie). Nie występują szkodliwe, niebezpieczne warunki pracy. Pomieszczenia biurowe znajdują się na I i II piętrze (brak windy,...

  Poznaj ofertę
 • pon
  Wrz
  Data publikacji:
  pon
  Wrz
  2020

  Inspektor

  Firma:  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Policach
  Miejsce pracy:  zachodniopomorskie/ Police

  Warunki pracy praca biurowa, praca w terenie, czynności kontrolne na terenie budowy, praca poza siedzibą urzędu Zakres zadań przygotowywanie projektów aktów administracyjnych w sprawach naruszeń w stosowaniu prawa budowlanego przygotowywanie projektów decyzji...

  Poznaj ofertę
 • pt
  Wrz
  Data publikacji:
  pt
  Wrz
  2020

  Inspektor farmaceutyczny

  Firma:  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Szczecinie
  Miejsce pracy:  zachodniopomorskie/ Szczecin

  Warunki pracy Praca w środowisku biurowym, głównie w siedzibie urzędu. Budynek, w którym mieści się siedziba inspektoratu jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Lokal inspektoratu położony jest na 6 piętrze - dostępna winda Częste wyjazdy praca...

  Poznaj ofertę