praca: Główny specjalista

czw
Wrz

Data publikacji:

czw

Wrz

2020

Główny specjalista

Urząd Morski w Szczecinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 68451

Warunki pracy

Praca przy komputerze powyżej 4 godzin, w budynku z windami.
Brak podjazdu, wejście schodami, toalety nieprzystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Przygotowanie projektów opinii, wniosków, uzgodnień i decyzji dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego w obszarze kompetencji Dyrektora UMS,
 • w szczegolności: formułowanie wniosków dotyczących zagospodarowania przestrzennego, zgłaszanych przez administrację morską w procedurach planistycznych realizowanych przez stosowne podmioty, sporządzające studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, w odniesieniu do obszaru pasa nadbrzeżnego oraz morskich portów i przystani,
 • prowadzenie analizy merytorycznych i prawnych aspektów projektów dokumentów planistycznych przedkładanych do opiniowania lub uzgodnienia przez Dyrektora UMS oraz określanie wymagań w zakresie zapisów i dokumentacji formalno-prawnej,
 • ustalanie warunków zagospodaowania terenów położonych w obszarze terytorialnej właściwości Dyrektora UMS oraz prowadzenie procedury uzgodnień projektów decyzji dotyczących lokalizacji inwestycji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o pozwoleniu na budowę,
 • współpraca z organami administracji publicznej rządowej i samorządowej w zakresie pozyskiwania i udostępniania dokumentów planistycznych dla celów realizacji zadań administracji morskiej,
 • bieżąca analiza dokumentów planistycznych uchwalanych przez stosowne organy dotyczących terenów położonych w obszarze terytorialnej właściwości Dyrektora UMS,
 • •współpraca przy sporządzaniu planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich wód wewnętrznych oraz określanie wymagań wynikających z uwarunkowań lądowych dla potrzeb wydawania przez Dyrektora UMS decyzji o pozwoleniu na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń oraz na układanie kabli i rurociągów na polskich obszarach morskich.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe wyższe techniczne - architektura lub urbanistyka
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia związanego z architekturą lub urbanistyką lub planowaniem przestrzennym
 • uprawienia urbanistyczne lub budowlane w specjalności architektonicznej
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • biegła znajomość problematyki planowania i zagospodarowania przestrzennego
 • znajomość procedur administracyjnych, zasad funkcjonowania organów administracji publicznej,
 • obsługa komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość specjalistycznego oprogramowania w zakresie tworzenia baz danych przestrzennych oraz obsługi formatów graficznych
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

 • wt
  Wrz
  Data publikacji:
  wt
  Wrz
  2020

  Asystent

  Firma:  Urząd Morski w Szczecinie
  Miejsce pracy:  zachodniopomorskie/ Świnoujście

  Warunki pracy - zagrożenie korupcją, - szczególnie trudne warunki środowiskowe (przestrzenie zamknięte, pomieszczenia siłowni okrętowych etc., - zmienne warunki atmosferyczne, - wysiłek fizyczny (wejścia po trapach, drabinkach, pokonywanie wielu...

  Poznaj ofertę
 • pon
  Wrz
  Data publikacji:
  pon
  Wrz
  2020

  Starszy specjalista

  Firma:  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
  Miejsce pracy:  zachodniopomorskie/ Szczecin

  Warunki pracy - Praca o charakterze administracyjno-biurowym w pozycji siedzącej, wymuszonej, obciążającej układ mięśniowo-szkieletowy, konieczność koncentracji uwagi podczas wykonywanej pracy, opracowywanie dokumentów, praca i czynności koncepcyjne,...

  Poznaj ofertę
 • wt
  Wrz
  Data publikacji:
  wt
  Wrz
  2020

  Specjalista

  Firma:  Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
  Miejsce pracy:  zachodniopomorskie/ Szczecin

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Na...

  Poznaj ofertę
 • sob
  Wrz
  Data publikacji:
  sob
  Wrz
  2020

  Specjalista

  Firma:  Archiwum Państwowe w Szczecinie
  Miejsce pracy:  zachodniopomorskie/ Szczecin

  Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno-biurowym, w systemie jednozmianowym ośmiogodzinnym, stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy - obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Większość czynności wykonywana jest w pozycji...

  Poznaj ofertę
 • śr
  Wrz
  Data publikacji:
  śr
  Wrz
  2020

  Specjalista

  Firma:  Urząd Morski w Szczecinie
  Miejsce pracy:  zachodniopomorskie/ Szczecin

  Warunki pracy •praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, •praca w terenie, (np. na wysokościach, w zagłębieniach, w miejscach trudno dostępnych, czynności kontrolne w terenie), •krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe •brak podjazdu, wejście...

  Poznaj ofertę