praca: Asystent laboratoryjny

wt
Paź

Data publikacji:

wt

Paź

2020

Asystent laboratoryjny

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Asystent laboratoryjny
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 69016

Warunki pracy

Praca biurowa oraz laboratoryjna w pełnym wymiarze czasu pracy od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30 Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Na stanowisku pracy użytkowany jest sprzęt biurowy taki jak: komputer, drukarka, telefon oraz specjalistyczna aparatura do wykonywania badań genetycznych. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, praca wymagająca przemieszczania się wewnątrz budynku (pomiędzy pokojami i piętrami). Praca wymagająca kontaktu
z petentami i instytucjami zewnętrznymi (przeważnie telefonicznego), innymi jednostkami organizacyjnymi Policji. Na stanowisku pracy występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Zakres zadań

 • wykonywanie kryminalistycznych badań genetycznych pod nadzorem biegłego oraz badań genetycznych z kandydatem na biegłego/pracownikiem technicznym pod nadzorem biegłego zgodnie z obowiązującym systemem zarządzania w LK;
 • wykonywanie czynności laboratoryjnych mających na celu utrzymanie w czystości sprzętu laboratoryjnego, sterylizację oraz przygotowanie niezbędnych do badań zestawów odczynników, narzędzi i szkła laboratoryjnego;
 • dbanie o wyposażenie badawczo-pomiarowe, jego przeglądy i konserwację oraz sprawne działanie, jak również w zakresie wynikającym z obowiązującego systemu zarządzania w LK;
 • utrzymywanie system zarządzania, opracowywanie instrukcji badawczych, udział w auditach wewnętrznych;
 • udział w prowadzeniu gospodarki odczynnikami chemicznymi, udzielanie pomocy przy sporządzaniu zamówień, udział w przygotowaniu dokumentacji do przetargów i zakupów interwencyjnych, udział w inwentaryzacji stanów magazynowych odczynników chemicznych, udział w komisjach przetargowych oraz w ocenach ofert;
 • udział w oględzinach miejsc zdarzeń i w czynnościach procesowych w celu ujawnienia śladów biologicznych;
 • udział w międzylaboratoryjnych badaniach biegłości w celu potwierdzenia jakości prowadzonych badań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy laboratoryjnej
 • znajomość normy PN-EN ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących;
 • znajomość przepisów prawa karnego;
 • umiejętność obsługi komputera z programami: Microsoft Word, Microsoft Excel;
 • uprawnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” potwierdzone dokumentem wydanym przez organy Policji lub ABW albo zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego mającego na celu uzyskanie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • specjalistyczny kurs na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych;
 • upoważnienie Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji do podpisywania opinii kryminali-stycznych z zakresu badań genetycznych w imieniu Policji;
 • znajomość pracy i obsługi sprzętu badawczo-pomiarowego wykorzystywanego w laboratorium biologicznym, biochemicznym, genetycznym;
 • język angielski (poziom B2).
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

 • pt
  Paź
  Data publikacji:
  pt
  Paź
  2020

  Specjalista Laboratorium

  Firma:  Roca Polska
  Miejsce pracy:  zachodniopomorskie/ Gryfice

  Jeżeli posiadasz: Wykształcenie minimum średnie techniczne, Znajomość języka angielskiego (mile widziane), Minimum dwuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w laboratorium w firmie produkcyjnej. To my nauczymy Cię: Oceny fizycznych warunków...

  Poznaj ofertę