Informacje

Sytuacja na rynku pracy

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

W województwie zachodniopomorskim najłatwiej o pracę w większych miastach takich jak Szczecin, Koszalin, Świnoujście, Stargard czy Kołobrzeg. Wiele miejsc pracy dają Specjalne Strefy Ekonomiczne (m.in. Słupska SSE i Pomorska SSE), Parki Przemysłowe i Technologiczne (np. Szczeciński Park Przemysłowy, Stargardzki Park Przemysłowy). W zachodniopomorskim rozwijają się tzw. Usługi Przyszłości-działają centra BPO: (znane firmy to UniCredit Group, […]

Czytaj dalej
Sytuacja na rynku pracy

SYTUACJA NA RYNKU PRACY

Stopa bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w lipcu 2018 roku wynosiła 7,8% (przy ogólnopolskiej stopie bezrobocia na poziomie 5,9%). Większość pozostających bez pracy to osoby długotrwale bezrobotne bez prawa do zasiłku. Największe trudności ze znalezieniem etatu mają kandydaci nieposiadający kwalifikacji zawodowych, a także osoby po 50 roku życia. Mniej liczne grupy bezrobotnych to młodzi do 25 roku życia oraz niepełnosprawni.

Stopa bezrobocia dla województwa zachodniopomorskiego pozostaje zróżnicowana pod względem terytorialnym. Najniższe bezrobocie zarejestrowano w powiecie kołobrzeskim (2,4%), w Szczecinie (2,7%), w Świnoujściu (3,7%), a także w Koszalinie (4,9%). Najmniej optymistycznie sytuacja wyglądała z kolei w powiecie łobeskim (19,5%) i białogardzkim (17,5%).

dowiedz się więcej

Czytaj dalej
Pracownicy potrzebni w zachodniopomorskim

BEZROBOCIE

Stopa bezrobocia w województwie zachodniopomorskim z końcem sierpnia 2018 roku wynosiła 7,3%, a przy tym liczba bezrobotnych to niecałe 44 tysiące. W gronie bezrobotnych przeważają kobiety. Najniższe bezrobocie zarejestrowano na terenie miasta Szczecin (2,7%), miasta Świnoujście (3,7%), a także w powiecie kołobrzeskim (2,4%). Po przeciwległej stronie zestawienia znalazł się powiat łobeski, gdzie stopa bezrobocia wynosi […]

Czytaj dalej
Zawody deficytowe

ZAWODY DEFICYTOWE

W wielu sektorach można odczuć braki kadrowe, a oferty pracy od zachodniopomorskich pracodawców są skierowane zarówno dla pracowników niższego szczebla, jak i dla osób z wykształceniem wyższym.

Deficyt pracowników jest najmocniej odczuwalny w handlu, budownictwie, transporcie, gastronomii i w opiece społecznej.

W sektorze budowlanym brakuje obecnie m.in. dekarzy, cieśli, elektryków, elektromechaników i elektromonterów budowlanych. Spośród fachowców jest duży popyt również na ślusarzy, spawaczy i operatorów obrabiarek skrawających. Firmy transportowe poszukują wykwalifikowanych kierowców i magazynierów. Poza tym na rynku pracy brakuje urzędników do spraw świadczeń społecznych, pielęgniarek, handlowców, administratorów nieruchomości, fryzjerów, pracowników ochrony oraz funkcjonariuszy służby więziennej.

Czytaj dalej
Walory województwa zachodniopomorskiego

ZACHODNIOPOMORSKIE

Województwo zachodniopomorskie pod względem zajmowanej powierzchni jest jednym z największych województw w kraju. Powierzchnia zachodniopomorskiego wynosi niecałe 23 tysiące km2, co plasuje je na 5. miejscu wśród wszystkich województw. Inaczej przedstawia się sytuacja województwa gdy brana jest pod uwagę liczba ludności. Z łączną liczbą mieszkańców wynoszącą 1,7 miliona zachodniopomorskie znajduje się dopiero na 11. miejscu. […]

Czytaj dalej
Pracownicy potrzebni w zachodniopomorskim

PRACOWNICY POTRZEBNI

Z uwagi na rozwiniętą turystykę regionu również w gastronomii i zakwaterowaniu potrzeba rąk do pracy – tutaj ceni się recepcjonistów ze znajomością języków obcych, doświadczonych kucharzy, kelnerów, barmanów czy pomoce kuchenne. Z uwagi na nadmorskie usytuowanie w rejonie poszukiwani są też pracownicy związani z przetwórstwem ryb (m.in. fileciarze, masarze).

Osoby z wyższymi kwalifikacjami, szczególnie jeśli mieszkają w Szczecinie, mają duże szanse na karierę w finansach lub w technologiach informacyjnych. Znajdziemy wiele atrakcyjnych ofert pracy dla księgowych i specjalistów IT, takich jak m.in. administratorzy baz danych, programiści, analitycy, testerzy i graficy. Zawodem maksymalnie deficytowym jest projektant aplikacji sieciowych i multimediów.

praca

Czytaj dalej
Zachodniopomorskie zawody nadwyżkowe

ZAWODY NADWYŻKOWE

Często zdarza się, że dyplom potwierdzający ukończenie popularnego kierunku studiów to za mało, aby znaleźć stabilną pracę.

W zachodniopomorskim ilość absolwentów pedagogiki, ekonomii, kulturoznawstwa, politologii i filozofii zdecydowanie przewyższa liczbę przewidzianych miejsc pracy.

Niezbyt dużo ofert pracy czeka też na techników hotelarstwa, pracowników biur podróży oraz na technologów żywności i żywienia.

Czytaj dalej