praca: Inspektor wojewódzki

11
Lip

Data publikacji:

11

Lip

2019

Inspektor wojewódzki

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 50730

Warunki pracy

Warunki pracy
•praca w zabytkowym budynku, położonym w centrum miasta na Wałach Chrobrego
•praca o charakterze administracyjno-biurowym, w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym
•stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy - obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
•stanowisko pracy znajduje się na III piętrze budynku ZUW, częściowo dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda oraz urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, brak podjazdów)

Zakres zadań

 • Sporządzanie sprawozdań, analiz, statystyk z zakresu nadzoru geodezyjnego i kartograficznego oraz monitorowanie realizacji zadań Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej według zasad wynikających z kontroli zarządczej.
 • Opracowywanie materiałów planistycznych oraz sprawozdań dotyczących budżetu wojewody w zakresie właściwości Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej.
 • Opracowywanie budżetu zadaniowego oraz karty mierników dla Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej.
 • Monitorowanie wykorzystania środków finansowych i dotacji budżetowych przekazywanych na zadania z zakresu administracji rządowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz przygotowywanie wniosków w sprawie zmian w budżecie.
 • Przygotowywanie harmonogramów przekazywania środków finansowych dla samorządu województwa i powiatów, w ramach udzielonych dotacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze administracji lub finansów lub księgowości lub geodezji
 • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, prawa geodezyjnego i kartograficznego
 • znajomość obsługi komputera w zakresie programu Excel na poziomie zaawansowanym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość programu komputerowego Quantum GIS
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
APLIKUJ TERAZ