Jak dostać się na staż?

Osoby chcące odbyć staż muszą spełnić kilka wymogów formalnych, określonych przez Powiatowy Urząd Pracy, w którym dana osoba jest zarejestrowana. Zapytaliśmy o pewne szczegóły tego procesu specjalistów z zakresu rynku pracy województwa zachodniopomorskiego. Kto może odbyć staż? Staż może odbyć osoba bezrobotna, przed ukończeniem 30 roku życia. Co do decyzji …

Najpopularniejsze uczelnie w województwie zachodniopomorskim

Chcąc zdobyć satysfakcjonującą pracę w przyszłości, warto zdecydować się na studia na uczelni, która cieszy się dobrymi opiniami w danym rejonie. Praca w zachodniopomorskim będzie stosunkowo łatwa do zdobycia, kiedy zdecydujemy się na jeden z kierunków, które studentom udostępniają uczelnie opisywane w naszym artykule. Ranking najlepszych uczelni w zachodniopomorskim w …

Sytuacja kobiet na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim

Istnieją w naszym kraju województwa, w których sytuacja kobiet nieco odbiega od tej, w jakiej znajdują się kobiety w pozostałej części kraju, przynajmniej jeśli chodzi o zatrudnienie. Do takiej sytuacji mamy do czynienia w  województwie zachodniopomorskim, gdzie kobiety znacznie rzadziej zajmują się karierą zawodową, w porównaniu do kobiet zamieszkujących pozostałe …

Wpływ turystyki na rynek pracy w województwie zachodniopomorskim

Latem polskie morze cieszy się dużym zainteresowaniem turystów, nie tylko z naszego kraju. Wówczas następuje wzrost dochodów lokalnych przedsiębiorców, zwłaszcza tych zajmujących się agroturystyką lub innymi działalnościami związanymi z szeroko pojętą działalnością turystyczną. Raj dla małych przedsiębiorstw Letnie miesiące są bardzo łaskawe dla małych przedsiębiorców, zwłaszcza w miejscowościach słynących z …

Problemy pracodawców w zachodniopomorskim

Region zachodniopomorski charakteryzuje się stopniowym spadkiem stopy bezrobocia i sukcesywnym zwiększaniem ilości miejsc pracy. Dla potencjalnych pracowników jest to sytuacja bliska wymarzonej, natomiast dla pracodawców niektórych branż – niekoniecznie. Chodzi tutaj o branże, w których wymagane jest posiadanie konkretnych umiejętności zawodowych, nierzadko poświadczonych zdobyciem odpowiednich kwalifikacji. Pracodawcy w zachodniopomorskim zmagają …

Zawody nadwyżkowe w zachodniopomorskim w 2018 roku

Zgodnie z najnowszymi badaniami, ilość zawodów nadwyżkowych w województwie zachodniopomorskim nie uległa zmianie w stosunku do ubiegłego roku. Podobnie, jak w latach poprzednich, również w 2018 roku zawodem z największą dysproporcją pomiędzy popytem pracodawców, a podażą poszukujących pracy jest ekonomista. Zdecydowana nadwyżka chętnych do pracy w tym zawodzie, w porównaniu …

Zawody deficytowe w zachodniopomorskim w 2018

Zachodniopomorski rynek pracy charakteryzuje się niejednorodnością rozwoju gospodarczego. Związane jest to z dość prężnym rozwojem większych ośrodków miejskich, przy jednoczesnych problemach restrukturyzacyjnych obszarów wiejskich, wynikających w dużej mierze ze zmiany uwarunkowań politycznych lat 90. Sprawia to, że bezrobocie w województwie zachodniopomorskim waha się od 4.1% do aż 21.1%. Lista zawodów, …

Ile się zarabia w zachodniopomorskim?

Poprzedni rok był dla województwa zachodniopomorskiego rekordowy pod względem spadku wskaźnika bezrobocia. Wpływ na to miała sprzyjająca koniunktura krajowa, ale również napływ kapitału zagranicznego, między innymi z rynków skandynawskich. Miejsc pracy przybywa, wzrastają możliwości zatrudnienia i tym samym zwiększa się aktywność zawodowa mieszkańców. Mówi się nawet, że rynek pracy staje …

Aktualne zapotrzebowania pracodawców w zachodniopomorskim

Jesteś młodą osobą, która dopiero stawia pierwsze kroki na rynku pracy? A może początek roku wyzwolił w Tobie potrzebę zmian i szukasz nowego miejsca zatrudnienia? Bez względu na motywację, warto zainteresować się popytem na poszczególne zawody i związanym z nim deficytem kadrowym w niektórych branżach rynku zachodniopomorskiego. Najnowsze badania wskazują …

Zachodniopomorski rynek pracy na początku 2018 roku

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie od 6 lat prowadzi regularne badania kwartalne, dotyczące zapotrzebowania pracodawców na zachodniopomorskim rynku pracy. W ten sposób prognozuje zmiany w strukturze zatrudnienia i ocenia jego kondycje. Z badań przeprowadzonych pod koniec zeszłego roku wynika, że w pierwszym kwartale roku obecnego w województwie zachodniopomorskim uwidoczni się …