Sławno

Sławno jest miastem położonym w najbardziej na północ wysuniętym regionie województwa zachodniopomorskiego – w powiecie sławieńskim. Powiat ten charakteryzuje się bardzo wysokim odsetkiem osób bezrobotnych w regionie. Według danych GUS z lutego 2013r. stopa bezrobocia w powiecie wynosiła 28,3% i była wyższa o 9% od średniej stopy bezrobocia w województwie …