Czaplinek

CzaplinekCzaplinek jest niewielkim miastem leżącym w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim w powiecie drawskim. Miasto zostało założone w 1286 roku, a prawa miejskie zdobyło już w 1290 roku. Położone jest pomiędzy jeziorami Drawsko i Czaplino, dzięki czemu stało się miejscowością turystyczną, zwłaszcza w okresie letnim. W Czaplinku znajduje się duża przystań żeglarska, strzeżone kąpieliska i baza noclegowa. W tym miejscu rozpoczynają się spływy rzeką Drawą i odbywają się Międzynarodowe Zloty Miłośników motocykli Harley-Davidson.

Liczba mieszkańców wynosi jedynie 7155, z czego 52 procent stanowią kobiety. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,3 lat i jest zbliżony do średniego wieku mieszkańców całej Polski. W mieście notuje się ujemny przyrost naturalny, a 62,4 procent całej ludności miasta jest w wieku produkcyjnym. Stopa bezrobocia w Czaplinku jest bardzo duża i znacznie przekracza stopę bezrobocia całego województwa zachodniopomorskiego, w 2015 roku wynosiła 34 procent. Niespełna 35 procent aktywnych zawodowo mieszkańców pracuje w przemyśle i budownictwie, 26,3 procent w rolnictwie, a po 16,8 procent zatrudnionych jest w usługach oraz w sektorze finansowym. Średnie miesięczne wynagrodzenie w tym mieście wynosi niespełna 3100 PLN brutto.

Województwo Zachodniopomorskie

Województwo zachodniopomorskie położone jest w północno-zachodniej części Polski, nad Morzem Bałtyckim. Jest jednym z 16 województw utworzonych w wyniku reformy administracyjnej w 1999 roku. Na tle wszystkich województw, zachodniopomorskie zajmuje 11. miejsce pod względem liczby ludności i 5. pod względem zajmowanej powierzchni. Według danych GUS z 31 grudnia 2011r. populacja województwa liczyła 1,7 miliona osób, a zajmowana powierzchnia wynosiła 22 892,5 km².

Plik:Zachodniopomorskie (EE,E NN,N).pngZachodniopomorskie charakteryzuje się jedną z najwyższych stóp procentowych w Polsce, która w lutym 2013r. wynosiła 19,3%. Pod względem wysokości stopy bezrobocia województwo zachodniopomorskie ustępuje jedynie województwu warmińsko-mazurskiemu, gdzie procentowy udział osób bezrobotnych kształtuje się na poziomie 22,5%. 51% wszystkich bezrobotnych stanowią kobiety.

Ze względu na wysoki poziom bezrobocia znalezienie zatrudnienia w województwie zachodniopomorskim nie należy do najłatwiejszych. Wielu mieszkańców województwa decyduje się na poszukiwania pracy poza miejscem zamieszkania -  w większych ośrodkach miejskich województwa zachodniopomorskiego lub poza jego granicami – w Trójmieście, Poznaniu czy Warszawie.

Chojna

Chojna to miasto położone w północno-zachodniej Polsce, w powiecie gryfińskim, nad rzeką Rurzycą. Stanowi siedzibę gminy miejsko-wiejskiej Chojna. Co ciekawe, w czasie II wojny światowej miasto było miejscem funkcjonowania filii nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Według danych Urzędu Miasta z 31 grudnia 2013 roku miasto liczyło 7344 mieszkańców. Gmina Chojna ma charakter rolniczy, a prawie połowę powierzchni zajmują użytki rolne, blisko 38% lasy i zadrzewienia, pozostałe to tereny zabudowane i wody powierzchniowe.

ChojnaNa terenie gminy Chojna pod koniec 2013 roku mieszkało 1254 bezrobotnych, spośród których 52,5% stanowiły kobiety. Stopa bezrobocia wynosiła w tym czasie 13,7%. Bezrobocie dotyczy głównie osób o niskich kwalifikacjach zawodowych i osób długotrwale bezrobotnych. Niestety, mimo wielu dostępnych ofert, warunki pracy nie są korzystne – dotyczy to głównie oferowanych płac. Kobiety, choć lepiej wykształcone, mają problemy ze znalezieniem pracy głównie ze względu na sytuację rodzinną i z powodu obowiązków domowych, praca Chojna.

Obecnie w Chojnie najwięcej osób zatrudnionych jest w sektorach usługowym i przemysłowym. W sektorze przemysłowym zatrudnia się głównie mężczyzn, natomiast kobiety w usługowym, ale głównie w usługach nierynkowych.

Połczyn-Zdrój

Połczyn-Zdrój jest zamieszkałym przez 8,5 tysiąca mieszkańców miasteczkiem położonym w północno-zachodniej Polsce, w powiecie świdwińskim. Pod względem liczby ludności jest 27 ośrodkiem miejskim województwa zachodniopomorskiego. Jak łatwo się domyślić, przyrostek –zdrój oznacza, że miasto pełni funkcję uzdrowiskową – jest to jedno z najbardziej znanych uzdrowisk leczniczych na Pomorzu Zachodnim, położone nad rzeką Wogrą. Leczy się tam schorzenia reumatyczne, neurologiczne i niepłodność. Ponadto, Połczyn-Zdrój jest znanym ośrodkiem wytwórni wód mineralnych.

Połczyn-zdrój

Jak wspomniano wyżej, miasto pełni funkcję centrum opieki zdrowotnej i uzdrowiskowej. Osoby zainteresowane podjęciem pracy w medycynie, rehabilitacji i pokrewnych dziedzinach zatrudnienie znaleźć mogą w 7 zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, szpitalu powiatowym czy zespołach opieki zdrowotnej. W mieście istnieje dobrze rozwinięta baza uzdrowiskowo-tursytyczna. Istnieją hotele i restauracje, które potrzebują pracowników utrzymania czystości, kelnerów, kucharzy i innych, praca Połczyn-Zdrój.

W Połczynie-Zdroju przemysł nie jest bardzo dobrze rozwinięty. Znajdują się tam 4 zakłady produkcyjne. Działają tam dwie wytwórnie wód: Wytwórnia Wód Mineralnych „Perła Połczyńska” oraz Wytwórnia Wody Źródlanej „Połczyn-Zdrój” SA, znajduje się też Browar Fuhrmann, produkujący piwo marek Połczyn i Brewer. Produkuje się tu także maszyny i urządzenia rozlewnicze, etykietujące i pakujące.

Trzebiatów

Trzebiatów jest miastem północnej części województwa zachodniopomorskiego, leżącym w powiecie gryfickim. Jest to siedziba miejsko-wiejskiej gminy Trzebiatów, leżąca na Pobrzeżu Szczecińskim nad rzeką Regą. W odległości 8 km od centrum miasta znajduje się Morze Bałtyckie. Według danych z 30 czerwca 2010 miasto liczyło 10 165 mieszkańców, co stawia Trzebiatów na 25. miejscu pod względem ludności w województwie.

Historycznie Trzebiatów jest ośrodkiem miejskim o tradycji średniowiecznej i dawnym miastem hanzeatyckim o rozwiniętej funkcji handlowej. Obecnie znany jest z produkcji wanien i łodzi motorowodnych, a także prosperującego przetwórstwa rybnego, praca Trzebiatów.

TrzebiatówStopa bezrobocia w Trzebiatowie w 2012 roku była niższa niż średnia w Polsce i wynosiła 10,9%. Miasto, jako gminny ośrodek handlu i usług oferuje wiele miejsc pracy w tych sektorach. W Trzebiatowie swe oddziały posiada 5 banków, znajdują się 3 stacje benzynowe i 3 dyskonty spożywcze. Trzebiatów położony jest na wybrzeżu, dlatego część mieszkańców miasta zatrudnienie znalazła w miejscowościach wypoczynkowych nad morzem lub prowadzi sezonową działalność gospodarczą. W 2012 roku w gminie działało 1800 podmiotów gospodarczych, w tym 42 w sektorze rolniczym, 129 w branży przemysłowej i 193 w branży budowlanej.

Złocieniec

Złocieniec to jedno z większych miast Pojezierza Drawskiego, leżące w południowo-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego pomiędzy trzema dużymi jeziorami: Drawsko, Siecino i Lubie. Położenie wśród lasów i jezior sprawia, że teren ten jest niezwykle atrakcyjny pod względem turystycznym. Według danych z 30 czerwca 2010 r. miasto liczyło 13 233 mieszkańców, a jego powierzchnia wynosiła 32,28 km².

Złocieniec

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim w gminie Złocieniec w 2012 roku było zarejestrowanych 1405  osób bezrobotnych, w tym 683 kobiet (48,6%). Na tle ogólnej liczby bezrobotnych zarejestrowanych w powiecie –  5977, bezrobotni z gminy Złocieniec stanowią 23,5%.

Do czasów transformacji gospodarczej na początki lat dziewięćdziesiątych XX wieku, Złocieniec był regionalnym ośrodkiem przemysłu, w szczególności przemysłu lekkiego oraz ceramiki budowlanej. W mieście działał Zakład Przemysłu Wełnianego w Złocieńcu oraz pięć zakładów ceramiki budowlanej. Obecnie gospodarka miasta kieruje się w stronę trzeciego sektora gospodarki, w którym zatrudnionych jest najwięcej mieszkańców. Obecnie do największych zakładów pracy należny: Flow Technics Sp. z o.o., STM Sp.z o.o., Eko-Bet Sp. z o.o., Guzmet s.c., Team Dress Drawa Sp. z o.o., praca Złocieniec.

Dębno

W gminie Dębno, zgodnie z systemem REGON z 2006 r., prowadziło działalność 603 podmiotów gospodarczych, z czego 34 jednostek (5,6% ogółu) to podmioty sektora publicznego, a 569 jednostki (94,3%) należą do sektora prywatnego. W strukturze właścicielskiej podmiotów gospodarczych dominują osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – 642 zarejestrowanych jednostek, czyli 76,6% ogółu podmiotów w gminie. Gmina Dębno może pochwalić się ponadto dużą liczbą fundacji i stowarzyszeń – łącznie w gminie prowadzi działalność 38 organizacji tego typu, stanowiąc 6,3% ogółu podmiotów gospodarki narodowej w gminie.

Na terenie miasta istnieje też duża liczba podmiotów o charakterze handlowym i usługowym, których działalność oparta jest o świadczenie usług mieszkańcom. Struktura podstawowych branży gospodarki znajdujących się na terenie miasta przedstawia się następująco:

Dębno1) Branże przemysłowe:

  • przemysł drzewny,
  • materiałów budowlanych,
  • elektryczny,
  • odzieżowy,
  • meblarski.

2) Usługi:

  • transport,
  • budownictwo,
  • turystyka, handel,
  • inne usługi,
  • naprawa maszyn i urządzeń, praca Dębno.

Dębno to miasto w województwie zachodniopomorskim, w powiecie myśliborskim. Jest siedzibą miejsko-wiejskiej gminy Dębno. Położone jest nad rzeką Kosą i jeziorem Lipowo, na wysokości 40 m n.p.m.

Darłowo

Darłowo położone jest na Pobrzeżu Sławińskim pomiędzy miejscowościami Wicie i Dąbki w centralnej części Pobrzeża Koszalińsko-Słupskiego. Darłowo pełni funkcję ośrodka wczasowego, kąpieliska i małego portu. Jest to miasto o wysokim nasyceniu zabytkami i rzadko spotykanym planie urbanistycznym pochodzącym ze średniowiecza. Turystyka jest tutaj jednym z ważniejszych elementów gospodarki, każdego roku generującym bardzo duże dochody.

DarłowoWedług stanu na koniec 2012 roku w gminie Darłowo było 1295 bezrobotnych, wśród których 51,4% stanowiły kobiety. Większość osób nie posiadała prawa do pobierania zasiłku dla osób bezrobotnych. W strukturze bezrobocia przeważają osoby długotrwale bezrobotne, osoby bez wykształcenia średniego i bez doświadczenia zawodowego. Najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowią przedstawiciele branży handlowej oraz pracownicy fizyczni.

Najmniejsze problemy ze znalezieniem zatrudnienia w Darłowie powinny mieć osoby posiadające wykształcenie wyższe i doświadczenie zawodowe, szczególnie w branży informatycznej, usług ubezpieczeniowych, branży nieruchomości oraz w handlu. Turystyka, która jest ważnym elementem gospodarki miasta również generuje nowe miejsca pracy, jednak wiele z dotychczas istniejących stanowisk zostaje zlikwidowanych, praca Darłowo.

Barlinek

BarlinekBarlinek jest gminą miejsko – wiejską obejmującą: miasto Barlinek, 19 sołectw oraz 50 miejscowości. Łącznie zajmuje powierzchnię 258,77 km2, z czego na miasto przypada 17,54 km2. Liczba ludności gminy wynosi około 20 tysięcy osób, przy czym największa koncentracja społeczeństwa znajduje się w Barlinku zamieszkałym przez 14 263 osoby (dane z 31 grudnia 2013 roku). Rozwój gospodarczo-społeczny gminy  i miasta determinowany jest właściwościami naturalnymi terenu. Barlinek leży głównie w obszarze lasów (Puszcza Barlinecka), gruntów leśnych i użytków rolnych. Dzięki tym walorom naturalnym oraz  licznym jeziorom i wzniesieniom, okolice Barlinka zaliczane są do najpiękniejszych krajobrazowo rejonów północno-zachodniej Polski. Na ich podstawie w regionie bardzo dobrze rozwija się turystyka generująca coraz więcej miejsc pracy, praca Barlinek.

Na terenie Miasta i Gminy prowadziło działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 1961 podmiotów gospodarczych (stan na koniec 2012 roku). Wśród nich najliczniejszą grupę stanowiły przedsiębiorstwa z branży: sprzedaży detalicznej, produkcji metalowych elementów konstrukcyjnych, budownictwa, transportu lądowego, konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, działalności ubezpieczeniowej i ochrony zdrowia.

W gminie Barlinek funkcjonuje 760 gospodarstw rolnych. Działalność rolnicza opiera się głównie na produkcji roślinnej i zwierzęcej. Typowymi roślinami uprawianymi jest pszenica ozima, żyto, jęczmień. Dużym zainteresowaniem cieszy się również uprawa rzepaku ozimego, którego powierzchnia uprawiana corocznie wzrasta. Oprócz tradycyjnych roślin uprawiana jest trawa nasienna oraz facelia błękitna.

Nowogard

NowogardWedług danych z 2012 roku na terenie Nowogardu funkcjonowało 2600 podmiotów gospodarczych, z czego 1661 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 11 spółdzielnie oraz 20 spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego. Co więcej, w istnieje jest 1 targowisko całoroczne o powierzchni 4 000 m². W tym samym roku w powiatowym urzędzie pracy zarejestrowanych było 1850 bezrobotnych mieszkańców gminy Nowogard, generujących stopę bezrobocia na poziomie 11,3%. Wśród bezrobotnych największą grupę stanowią osoby o krótkim okresie pozostawania bez pracy. Pod względem wykształcenia, najliczniejszą grupą bezrobotnych są osoby o wykształceniu gimnazjalnym i poniżej. Stanowią oni grupę około 35 % wszystkich bezrobotnych, praca Nowogard.

Najwięcej podmiotów gospodarczych miasta i gminy Nowogard działa w branży handlu hurtowego i detalicznego oraz naprawy pojazdów samochodowych. Kolejną bardzo licznie reprezentowaną gałęzią gospodarki jest budownictwo oraz przetwórstwo przemysłowe.  W tym ostatnim działa ponad 200 podmiotów gospodarczych, których liczba wpływa na poziom bezrobocia wśród osób o podstawowym wykształceniu.

W mieście znajduje się zakład produkujący stolarkę drzwiową i okienną, zakład produkcji mas bitumicznych, zakład produkcji betonów. Przy północnej granicy Nowogardu mieści się zakład produkujący dywany do wyściełania podłóg samochodowych.